Strategia Consiliului Judeţean Tulcea privind dezvoltarea sistemului de drumuri judeţene

Este vorba atât despre finanţări prin cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, cât şi prin programele finanţate prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin programele guvernamentale şi nu numai, respectiv prin Programul Strategiei de Dezvoltare Durabilă Integrată a Deltei Dunării ITI (Instrumente Teritoriale de Investiţii) Delta Dunării, realizat cu sprijinul Băncii Mondiale.

sistemului de drumuri judeţene Tulcea

În concordanţă cu cele prezentate mai sus, prezentăm structura proiectelor (şi a tipurilor de finanţări solicitate) prin care va fi asigurată o conexiune directă sau indirectă, după caz, cu coridoarele rutiere TEN-T şi, implicit, o conectivitate pentru localităţile care nu dispun de infrastructură rutieră şi au potenţial de dezvoltare turistică şi economică: