Director General: MARCEL MARIN
Redactor Şef: GINA MARIN

Redactori:
Sergiu SMOLII, Florentina TITORENCO, Gheorghe ŞEITAN, Răsvan DINCĂ

Tehnoredactare computerizată:
Monica PELIVAN, Alina-Nicoleta Ince

Contabilitate şi publicitate:
Aurora ION, Violeta PELIVAN

Difuzare:
Dumitru CAZACIOC