Director General: MARCEL MARIN
Redactor Şef: GINA MARIN

Redactori:
Florentina TITORENCO, Răsvan DINCĂ, Georgiana MUNTEANU

Tehnoredactare computerizată:
Alina-Nicoleta INCE, Nicoleta SANDU

Contabilitate şi publicitate:
Aurora ION, Violeta PELIVAN

Difuzare:
Dumitru CAZACIOC