Director General: MARCEL MARIN
Redactor Şef: GINA MARIN

Redactori:
Claudia IONESCU, Răsvan DINCĂ, Adela DARIE, Tania NICOLESCU (colaborator)

Tehnoredactare computerizată:
Alina-Nicoleta INCE, Alexandra MACHEDON

Contabilitate şi publicitate:
Aurora ION

Difuzare:
Dumitru CAZACIOC