FLAG Delta Dunării a trimis la minister şase proiecte bune de finanţat

FLAG Delta Dunării

Asociaţia Grup Local Pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării (FLAG) a anunţat, zilele trecute, faptul că a finalizat evaluarea tehnico-economică şi a înaintat Comisiei de Selecţie de la nivelul Ministerului Agriculturii un număr de şase proiecte ce sunt propuse pentru finanţare către Autoritatea de Management a Programului Operaţional pentru Pescuit (AM POP). Practic, este vorba despre un progres în ceea ce înseamnă implementarea Planului de Dezvoltare Locală pentru care FLAG Delta Dunării are disponibilă o finanţare totală de peste 18 milioane de euro.

Potrivit reprezentanţilor FLAG Delta Du-nării, cinci proiecte au fost depuse pe Măsura 1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor prin sprijinirea infrastructurii şi serviciilor legate de turism şi prin promovarea ecoturismului” – însumând o valoare totală eligibilă de 930.231,00 lei, din care sprijin financiar nerambursabil de 768.735,75 lei.

Un alt proiect a fost depus pe Măsura 2 – „Exploatarea potenţialului endogen al zonei prin consolidarea competitivităţii zonelor pescăreşti şi prin crearea unor locuri de muncă suplimentare, în afara sectorului pescuitului”.