În atenţia agenţilor economici:

modificari legea contabilitatii

Modificările aduse Legii contabilităţii nr. 82/1991, prin O.U.G. nr. 79/10 decembrie 2014 (publicată în M. Of. nr. 902/11.12.2014), cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2015, abrogă alin. 3^1 al art. 10, care prevedea că în cazul persoanelor care au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, contabilitatea poate fi organizată şi condusă potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) sau pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situaţie în care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane fizice.

Citiţi continuarea în ediţia tipărită a ziarului DELTA