ANUNT
Inspectoratul Școlar al Județului Tulcea anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Tulcea , după cum urmează:

Nr. Crt. Unitate de învăţământ Număr. funcții director Număr. funcții director adjunct
1 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENȚĂ EDUCAŢIONALĂ TULCEA 1
2 PALATUL COPIILOR TULCEA 1
3 CLUBUL COPIILOR MĂCIN 1
4 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEA 1
5 COLEGIUL “ANGHEL SALIGNY” TULCEA 1 1
6 COLEGIUL “BRAD SEGAL” TULCEA 1 1
7 COLEGIUL AGRICOL “NICOLAE CORNĂȚEANU” TULCEA 1 1
8 COLEGIUL DOBROGEAN “SPIRU HARET” TULCEA 1 1
9 COLEGIUL ECONOMIC “DELTA DUNĂRII” TULCEA 1 1
10 COLEGIUL TEHNIC “HENRI COANDĂ” TULCEA 1 1
11 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATĂ” TULCEA 1
12 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 TULCEA 1
13 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17 TULCEA 1
14 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 TULCEA 1
15 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 TULCEA 1
16 LICEUL “DIMITRIE CANTEMIR” BABADAG 1 1
17 LICEUL DE ARTE “GEORGE GEORGESCU” TULCEA 1
18 LICEUL TEHNOLOGIC “ION MINCU” TULCEA 1
19 LICEUL TEHNOLOGIC “SIMION LEONESCU” LUNCAVIŢA 1 1
20 LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE BACALU” MAHMUDIA 1
21 LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN 1
22 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG 1 1
23 LICEUL TEORETIC “CONSTANTIN BRĂTESCU” ISACCEA 1 1
24 LICEUL TEORETIC “GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” MĂCIN 1
25 LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL” TULCEA 1 1
26 LICEUL TEORETIC “ION CREANGĂ” TULCEA 1 1
27 LICEUL TEORETIC “JEAN BART” SULINA 1
28 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU CIUCURENCU” TULCEA 1 1
29 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” BABADAG 1
30 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN GĂVENEA” TULCEA 1
31 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA DOAMNA” TULCEA 1 1
32 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE BANEA” MĂCIN 1
33 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE ANTIPA” TULCEA 1
34 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN NENIŢESCU” TULCEA 1
35 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGĂ” I.C.BRĂTIANU 1
36 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION LUCA CARAGIALE” TULCEA 1 1
37 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MAIOR IOAN MURGESCU” SMÎRDAN 1
38 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” VALEA TEILOR 1
39 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN” BABADAG 1
40 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICHIFOR LUDOVIG” NICULIŢEL 1 1
41 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE IORGA” GRINDU 1
42 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NIFON BĂLĂŞESCU” TULCEA 1 1
43 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PANAIT CERNA” CERNA 1
44 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN COȘOVEI” SOMOVA 1
45 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE ALECSANDRI” NUFĂRU 1
46 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA 1
47 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD 1
48 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE 1
49 ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI 1
50 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU 1
51 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA 1
52 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS 1
53 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI 1
54 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE 1
55 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA 1
56 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN 1
57 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI 1
58 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU 1
59 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI 1
60 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI 1
61 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA 1
62 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA 1
63 ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE 1
64 ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA 1 1
65 ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA 1
66 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC 1
67 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU 1
68 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU 1
69 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL 1
70 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT 1
71 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN 1
72 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA 1 1
73 ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV 1
74 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA 1
75 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA 1
76 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI 1 1
77 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE 1
78 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ 1
79 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCEA 1
80 ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU 1
81 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA 1
82 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI 1
83 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR 1
84 ȘCOALA PROFESIONALĂ “DANUBIUS” TULCEA 1 1
85 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SF. IOAN CASIAN” TULCEA 1

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a)au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;
b)sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
c)sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;
d)dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
e)nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016 conform Procedurii de înscriere electronica a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care va fi disponibilă pe site-ul inspectoratului școlar județean www.isjtl.edu.ro.

Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016.
Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.
Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.
Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0240/515771, de luni până joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri, între orele 8,00-14,00.