Nu mai este o noutate că meseria de inginer este din nou la mare căutare, atât pe piața muncii din România, cât mai ales pe cea din Europa. Ingineria este o meserie foarte frumoasă, care dă multe satisfacții celor care o practică. Este o mare plăcere să vezi că un proiect la care ai lucrat se materializează și studenții Facultății de Inginerie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați se confruntă adesea cu astfel de provocări. Și chiar este o adevărată provocare să construiești, împreună cu o echipă de colegi, un cart sau un model inovator de mașină, folosind doar imaginația, combinând idei luate din cărți și de pe Internet, folosind tot felul de componente de la alte mijloace de transport și lucrând efectiv la toate operațiile necesare realizării acestuia. Reprezentanții societăților comerciale cu care facultatea are acorduri de parteneriat, vin periodic și discută cu astfel de studenți pe care îi consideră adevărate „mine de aur” din care își „extrag” viitorii angajați.

Facultatea de Inginerie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați oferă specializări care permit absolvenților să se angajeze în întreprinderi constructoare de avioane, de autovehicule, șantiere navale, întreprinderi de prelucrări mecanice, de mecanică fină și fabricare echipamente electronice și electrocasnice mici și mari.

Facultatea de Inginerie a fost implicată în proiecte care răspund nevoilor studenților pentru o pregătire cât mai bună. Unul dintre acestea a finanțat pregătirea la două discipline din grupul matematică, chimie, fizică pentru studenții anului I iar studenții care au urmat aceste ore de pregătire au primit bursă suplimentară de studii.

Un al doilea proiect important vizează susținerea financiară a activității de practică în întreprinderi pentru studenții anilor II și III, care au efectuat practică în întreprinderi, primind o bursă specială pe perioada acesteia. În cadrul acestui program, mai mulți angajatori de top, printre care Arcelor Mittal Galaţi, S.C. RULMENŢI S.A. Bârlad, Dacia Renault Piteşti și AEROSTAR S.A. Bacău, Navrom Galați, Vard Tulcea sau Grup Renault Pitești au oferit burse private pentru susținerea financiară a studenților pe parcursul studiilor și le-au asigurat locuri de muncă după finalizarea studiilor. Mai mult, dacă privim puțin în urmă, observăm cu mândrie că unii dintre absolvenții noștri au reușit să-și înființeze firme care, ulterior au devenit companii de top, atât în Galați cât și în alte orașe din România. Printre acestea se numără Arabesque, Criomec, Grup Romet sau SF Tex.

Practică în companii private

Tot pentru asigurarea formării pe parcursul studiilor, dar mai ales pentru a fi siguri că se aleg cu un loc de muncă după absolvire, studenții pot efectua practică pe parcursul anului, în regim de 2-4 ore pe zi, în întreprinderile partenere din Galați. În afară de aceasta, toți studenții efectuează stagii de practică la sfârşitul anilor II şi III în întreprinderi din țara cu care facultatea noastră are acorduri de parteneriat.

În perioada studiilor, tinerii pot beneficia atât de burse pentru stimularea performanței cât și de burse sociale, care, dacă sunt cumulate, asigură studentului un venit lunar de minim 1.200 lei. Bursa socială se acordă pentru studenții care au venit mediu pe membru de familie mai mic decât salariul minim pe economie.

În perioada studiilor, tinerii beneficiază de cazare în cămine studenţeşti moderne, de masă la cantină la preţuri subvenţionate, tabere gratuite, reduceri la transport.

Viaţa studenţească este tentantă şi prin activităţile extracurriculare oferite de Casa de Cultură a Studenţilor: cluburi de muzică, teatru, dans sportiv şi de societate, cluburi sportive, ateliere de creaţie plastică, discotecă.

Pe parcursul pregătirii universitare,  mulți dintre studenţi pot beneficia de burse de studiu în străinătate, la universităţi importante din Europa cu care facultatea noastră are acorduri bilaterale.

Prin strategia sa şi prin aplicarea unui management universitar modern, orientat către student, Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați îşi propune creşterea continuă a nivelului academic şi ştiinţific al activităţilor didactice şi de cercetare. Eforturile sunt îndreptate spre teme de interes naţional şi mondial, creşterea satisfacţiei studenţilor şi a angajatorilor, promovarea valorilor în procesul de dezvoltare a resurselor umane, a cooperării multidisciplinare în toate segmentele activităţilor de cercetare ştiinţifică şi de învăţământ.