Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, instituție reprezentativă pentru învățământul academic din zona de sud-est a țării, evaluată cu grad ridicat de încredere de ARACIS, are în componență 14 facultăți, unele cu o tradiție de peste 65 de ani.

Fiind o universitate de stat, scoate la concurs atât locuri bugetate, cât și locuri cu taxă. Pentru anul universitar 2017-2018, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați oferă un număr de 1.748 de locuri la buget – la ciclul de studii de licență. Acestora li se adaugă 1.590 de locuri cu taxă.

Cifra de școlarizare la studii universitare de licență – buget pentru anul universitar 2017-2018 este repartizată, pe facultăți, după cum urmează:  Facultatea de Inginerie – 210, Facultatea de Arhitectură Navală – 100, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor – 130, Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică – 250, Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila – 130, Facultatea de Litere – 125, Facultatea de Științe și Mediu – 75, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie – 100, Facultatea de Educație Fizică și Sport -75, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – 158, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice – 99, Facultatea de Medicină și Farmacie – 266, Facultatea de Arte – 30. Din totalul celor 1.748 de locuri, 19  sunt pentru rromi. În plus, vor mai fi scoase la concurs și locuri la buget cu bursă pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, absolvenți cu diploma de bacalaureat obținută în România, dar și fără bursă pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, absolvenți cu diploma de bacalaureat obținută în România.

Admiterea la licență se face pe bază de test grilă. Media finală de admitere se calculează astfel: 50% nota la test și 50% media de la examenul de bacalaureat. Excepțiile sunt: la Facultatea de Medicină și Farmacie, unde media finală la admitere este 100% nota la testul grilă; la Facultatea de Arte, unde admiterea are două faze, cea de-a doua fiind cea care dă nota finală, la Facultatea de Educație Fizică și Sport unde media finală de admitere se calculează astfel – 50% nota la proba sportivă și 50% media de bacalaureat. De asemenea, și la domeniile Teologie și Arte Vizuale din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, media finală de admitere se calculează între nota obținută la testul de aptitudini și media de la bacalaureat.

Platforma www.admitere.ugal.ro se va deschide, în câteva zile, pentru ca tinerii candidaţi la una din facultăţile Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați să se poată preînscrie. Avantajul e că şi anul acesta,  cei care fac dovada preînscrierii – prezentând codul generat automat de aplicație – pot beneficia de o reducere de 10% din taxa de înscriere (rămasă la nivelul anului trecut – 150 de lei). Candidaţii pot opta pentru mai multe programe iar preînscrierea nu îi condiționează în niciun fel să-şi păstreze ordinea opțiunilor.

Admiterea la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, pentru învățământul cu frecvență, se organizează şi anul acesta în două sesiuni: iulie și septembrie. Sesiunea din vară va debuta cu șase zile de înscrieri, în intervalul 10-15 iulie. Probele de concurs se vor derula între 17 și 19 iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 20-21 iulie, după care candidații declarați admiși au termen de depunere a diplomelor de bacalaureat în original până pe 24 iulie, la ora 10.00. Cei care nu vor aduce diplomele în original până la această dată, vor pierde locurile, iar ierarhiile din fiecare facultate vor fi refăcute. Rezultatele finale vor fi afișate pe 26 iulie până la ora 16.00. Datele sunt valabile pentru toate facultăţile, mai puţin cea de Medicină și Farmacie, care are un alt calendar al admiterii uşor decalat: probele se dau în intervalul 25-26 iulie, afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor se vor face până pe 27 iulie iar până pe 31 iulie candidații sunt așteptați să aducă diplomele în original. Listele finale cu viitorii studenți la medicină vor fi cunoscute abia pe 2 august 2017.