Primarul comunei Ceatalchioi, Tudor Cernega, a trimis, joi, o adresă către Consiliul Judeţean Tulcea prin care solicită ca în cazul în care terenul agricol deţinut de CJ în incinta agricolă Sireasa va fi scos la licitaţie, în contractul de concesiune să se prevadă ca dacă în urma demersurilor întreprinse de Consiliul Local Ceatalchioi se stabileşte renaturarea incintei agricole Sireasa, contractele încetează de drept fără nici o despăgubire.

Citiţi continuarea în paginile ziarului DELTA.