Perioadă determinată

1 post asistent medical generalist;

CONDIŢII MINIME :

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare în specialitatea asistent medical generalist
 • Certificat de membru OAMGMAMR şi adeverinţa de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

1 post registrator medical;

CONDIŢII MINIME :

 • studii medii – diplomă de bacalaureat
 • competenţe PC

1 post îngrijitor;

CONDIŢII MINIME: Şcoala generală

 

Perioadă nedeterminată

16 posturi asistenţi medicali generalişti;

CONDIŢII MINIME :

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare în specialitatea asistent medical generalist
 • Certificat de membru OAMGMAMR şi adeverinţa de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

2 posturi asistenţi medico sociali;

CONDIŢII MINIME :

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare în specialitatea asistent medico social
 • Certificat de membru OAMGMAMR şi adeverinţa de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

2 posturi asistenţi laborator;

CONDIŢII MINIME :

 • diploma de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare în specialitatea asistent laborator
 • Certificat de membru OAMGMAMR şi adeverinţa de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

1 post asistenţi radiologie;

CONDIŢII MINIME :

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare în specialitatea asistent radiologie
 • Certificat de membru OAMGMAMR şi adeverinţă de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

1 post registrator medical;

CONDIŢII MINIME :

 • studii medii –diplomă de bacalaureat
 • competenţe PC

9 posturi infirmieri;

CONDIŢII MINIME :

 • şcoală generală
 • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau  curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare

16 posturi îngrijitori;

CONDIŢII MINIME : Şcoală generală

2 posturi brancardieri;

CONDIŢII MINIME : Şcoală generală

1 post consilier juridic;

CONDIŢII MINIME :

 • diplomă de licenţă – studii superioare de lungă durată juridice
 • Vechime în specialitate minim 3 ani

1 post magaziner;

CONDIŢII MINIME : studii medii –diplomă de bacalaureat

1 post muncitor calificat electrician;

CONDIŢII MINIME : certificat de calificare pentru meseria de electrician

1 post muncitor calificat instalator;

CONDIŢII MINIME : certificat de calificare pentru meseria de instalator

1 post bucătar;

CONDIŢII MINIME : certificat de calificare pentru meseria de bucătari

 

Condiţii de participare la concurs a candidaţilor:

 • au domiciliul stabil în România; nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu au vârsta de pensionare – până la sfârşitul anului (condiţie doar pentru posturile pe perioadă nedeterminată). Criteriile specifice, pentru candidaţii care doresc să participe la concursul pentru ocuparea unor funcţii, se regăsesc în Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual şi-n unităţile publice din sectorul sanitar.

DOSARUL DE  ÎNSCRIERE VA CUPRINDE :

 • DOSAR CU ŞINĂ (din carton)
 • CERERE DE PARTICIPARE LA EXAMEN;
 • RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ (dacă este cazul);
 • ACTE DE STARE CIVILĂ ( carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere)
 • DIPLOMĂ DE STUDII (alte acte de studii);
 • CV;
 • CAZIER JUDICIAR;
 • CARTE DE MUNCĂ + ADEVERINŢE CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ;
 • ADEVERINŢE MEDICALE- de la medicul de familie; de la psihiatru; de la psiholog-apt pentru postul pentru care candidează
 • ACTE PREVAZUTE ÎN “CONDIŢII” pentru fiecare post
 • TAXĂ CONCURS 50 LEI

ATENŢIE

Toate actele vor fi depuse în xerocopii şi vor fi însoţite de originale pentru conformitate. Actele depuse în dosarul de concurs nu se mai restituie.

 • Nota minimă pentru promovare la fiecare probă este 7;
 • Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este  25.07.2018, până la orele 09.00;
 • PROBA SCRISĂ 02.08.2018  ora 12.00
 • PROBA INTERVIU – 08.07.2018  ora 10.00
 • PERSOANELE CARE VOR PROMOVA  CONCURSUL VOR FI REPARTIZATE PE LOCURI DE MUNCĂ CONFORM LEGII 95/2006  ÎN ORDINEA MEDIILOR OBŢINUTE.