PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE – Perioadă nedeterminată:

2 posturi asistenţi medicali generalişti;
CONDIŢII MINIME :
– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare in specialitatea asistent medical generalist
– Certificat de membru OAMGMAMR si adeverinţa de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

3 posturi asistenţi medico-sociali;
CONDIŢII MINIME :
– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare in specialitatea asistent medico-social
– Certificat de membru OAMGMAMR si adeverinţa de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

2 posturi registratori medicali;
CONDIŢII MINIME :
– studii medii –diplomă de bacalaureat
– competenţe PC

2 posturi infirmieri;
CONDIŢII MINIME :
– şcoală generală
– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănataţii – Direcţia generală resurse umane si certificare

2 posturi ingrijitori;
CONDIŢII MINIME :
– Şcoala generală

1 post economist;
CONDIŢII MINIME :
– diplomă de licenţă – studii superioare de lungă durată economice
– Vechime in specialitate minim 6 ani şi 6 luni

1 post muncitor calificat instalator;
CONDIŢII MINIME :
– certificat de calificare pentru meseria de instalator

1 post muncitor calificat fochist;
CONDIŢII MINIME :
– certificat de calificare pentru meseria de fochist
– Autorizaţie ISCIR pentru cazanele de abur si apă caldă – clasa A valabilă;

3 posturi muncitor necalificat;
CONDIŢII MINIME :
– diplomă de absolvire a şcolii generale

Condiţii de participare la concurs a candidaţilor:

– au domiciliul stabil in România; nu sunt condamnaţi penal sau in curs de urmarire penală; sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic); nu au varstă de pensionare –pană la sfârşitul anului (pentru posturile pe perioadă nedeterminată).

– Criteriile specifice, pentru candidaţii care doresc sa participe la concursul pentru ocuparea unor funcţii, se regasesc in Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea in funcţii, grade si trepte profesionale a personalului contractual şi în unităţile publice din sectorul sanitar.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE :

 • DOSAR CU ŞINA (din carton)
 • CERERE DE PARTICIPARE LA EXAMEN;
 • RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ (daca este cazul);
 • ACTE DE STARE CIVILĂ ( carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere)
 • DIPLOMĂ DE STUDII (alte acte de studii);
 • CV;
 • CAZIER JUDICIAR;
 • CARTE DE MUNCĂ ŞI/SAU ADEVERINŢE CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ (tip carte de muncă);
 • ADEVERINŢE MEDICALE- de la medicul de familie; de la psihiatru; de la psiholog-apt pentru postul pentru care candidează
 • ACTE PREVAZUTE ÎN “CONDIŢII” pentru fiecare post
 • TAXĂ CONCURS 50 LEI

ATENTIE

Toate actele vor fi depuse în xerocopii şi vor fi însoţite de originale pentru conformitate.
Actele depuse în dosarul de concurs nu se mai restituie.

 • Nota minimă pentru promovare la fiecare probă este 7;
 • Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 08.07.2019, până la orele 09,00;
 • PROBA SCRISĂ – 11.07.2019 ora 12,00
 • PROBA INTERVIU – 17.07.2019 ora 10,00
 • PERSOANELE CARE VOR PROMOVA CONCURSUL VOR FI REPARTIZATE PE LOCURI DE MUNCĂ CONFORM LEGII 95/2006 ÎN ORDINEA MEDIILOR OBŢINUTE.