Documentaţia proiectului privind amenajarea unui parc geologic şi de agrement în Cariera „Bididia II” a fost depusă de Primăria Tulcea pe mecanismul financiar Investiţii Teritorial Integrate-Delta Dunării.

Potrivit primarului Constantin Hogea, documentaţia se află în evaluare în vederea asigurării finanţării.

Studiul de fezabilitate al proiectului privind amenajarea parcului geologic a primit acordul consilierilor locali anul trecut.
Bugetul estimat al proiectului care a fost depus spre finanţare pe mecanismul financiar Investiţii Teritorial Integrate-Delta Dunării este de 5 milioane de euro, din care un procent de 85% va fi suportat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Citiţi continuarea în paginile ziarului DELTA.