SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TULCEA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN PERIOADA 24-30 OCTOMBRIE 2019,
PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

Perioadă nedeterminată

2 posturi registratori medicali;

CONDIŢII MINIME : studii medii –diplomă de bacalaureat, competenţe PC

3 posturi infirmieri;

CONDITII MINIME : Şcoala generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau  curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare

1 post îngrijitor;

CONDIŢII MINIME : Şcoala generală

3 posturi brancardieri;

CONDIŢII MINIME : Şcoala generală

2 posturi muncitor necalificat;

CONDIŢII MINIME : diplomă de absolvire a şcolii generale.

Condiţii de participare la concurs a candidaţilor:

au domiciliul stabil în România; nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu au vârsta de pensionare –până la sfârşitul anului (pentru posturile pe perioadă nedeterminată). Criteriile specifice, pentru candidaţii care doresc să participe la concursul pentru ocuparea unor funcţii, se regasesc în Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual şi-n unităţile publice din sectorul sanitar.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE :

 • DOSAR CU ŞINĂ (din carton);
 • CERERE DE PARTICIPARE LA EXAMEN;
 • RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ (dacă este cazul);
 • ACTE DE STARE CIVILĂ (carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere);
 • DIPLOMĂ DE STUDII (alte acte de studii);
 • CV;
 • CAZIER JUDICIAR;
 • CARTE DE MUNCĂ  ŞI/SAU ADEVERINŢE CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ (tip carte de muncă);
 • ADEVERINŢE MEDICALE- de la medicul de familie; de la psihiatru; de la psiholog-apt pentru postul pentru care candidează
 • ACTE PREVAZUTE ÎN “CONDIŢII” pentru fiecare post
 • TAXĂ CONCURS 50 LEI

ATENŢIE

Toate actele vor fi depuse în xerocopii şi vor fi însoţite de originale pentru conformitate.

Actele depuse în dosarul de concurs nu se mai restituie.

-Nota minimă pentru promovar la fiecare probă este 7;

-Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este  15.10.2019, până la orele 09,00;

-PROBA SCRISĂ                      – 24.10.2019,  ora 12,00

-PROBA INTERVIU                 – 30.10.2019,  ora 10,00

-PERSOANELE CARE VOR PROMOVA  CONCURSUL VOR FI REPARTIZATE PE LOCURI DE MUNCĂ CONFORM LEGII 95/2006  ÎN ORDINEA MEDIILOR OBŢINUTE.