Finalizarea proiectului „ Îmbunătățirea Competitivității S.C. Fineco Admat S.R.L. prin Achiziția de Utilaje Performante Destinate Lucrărilor de Construcții”

S.C. Fineco Admat S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „ Îmbunătățirea Competitivității S.C. Fineco Admat S.R.L. prin Achiziția de Utilaje Performante Destinate Lucrărilor de Construcții”, cod MySMIS 119254, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”,,Prioritatea de investiţii 2.1 ITI: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea competitivității, diversificarea activității și creșterea productivității și rentabilității societății comerciale Fineco Admat S.R.L., în domeniul lucrărilor de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, prin achiziția de utilaje de construcții multifuncționale, de ultima generație cu scopul creșterii gradului de mecanizare a activităților prestate, precum și prin crearea de noi locuri de muncă. Prin prezentul proiect s-a realizat diversificarea activității companiei, prin achiziționarea de utilaje de construcții multifuncționale pentru realizarea lucrărilor de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, având drept rezultat consolidarea poziției pe piața a companiei și facilitarea exploatării economice a ideilor noi.

Rezultatele proiectului: în urma finalizării proiectului au fost achiziționate următoarele active buldoexcavator JCB 1CX 1 buc; buldoexcavator JCB 1 buc; incarcator frontal 1 buc și miniexcavator 65R 1 buc, cu ajutorul cărora compania va realiza lucrări de construcții. De asemanea, prin intermediul proiectului au fost create 5 locuri de muncă, din care și persoane din categoria defavorizată.

Valoarea totală a proiectului este de 1.349.120,40 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 769.225,94 lei.
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: în urma finalizării proiectului au fost create 5 locuri de muncă, din care și persoane din categoria defavorizată.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Ileana LUCHIAN – GIUȘCĂ, Funcție: Administrator/ Reprezentant legal
Tel. 0723.519.948, E-mail: ileana_giusca@yahoo.com

Sediu social:
Județul Tulcea, Municipiul Tulcea, Strada Viticulturii, Nr. 2, în incinta Regnum Aegyssus S.R.L. Corp C10, încăperile 23 și 24

 

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României