PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

Perioadă nedeterminată

1 post consilier juridic;

CONDIŢII MINIME : 

 • diplomă de licenţă – studii superioare de lungă durata juridice
 • Vechime în muncă în specialitate juridică minim 3 ani şi 6 luni

2 posturi muncitor calificat instalator;

CONDIŢII MINIME : certificat de calificare pentru meseria de instalator

2 posturi paznic;

CONDIŢII MINIME : 

 • şcoală generală
 • Atestat pentru exercitarea funcţiei de agent de pază şi ordine

1 post muncitor necalificat sterilizator deşeuri medicale;

CONDIŢII MINIME : diplomă de absolvire a şcolii generale

3 posturi muncitor necalificat epurare ape uzate;

CONDIŢII MINIME : diplomă de absolvire a şcolii generale

Condiţii de participare la concurs a candidaţilor:

 • au domiciliul stabil în România; nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
 • sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • nu au vârsta de pensionare –până la sfârşitul anului (pentru posturile pe perioadă nedeterminată).

Criteriile specifice, pentru candidaţii care doresc să participe la concursul pentru ocuparea unor funcţii, se regăsesc în Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual şi-n unităţile publice din sectorul sanitar.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE :

 • DOSAR CU ŞINA (din carton);
 • CERERE DE PARTICIPARE LA EXAMEN;
 • RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ (dacă este cazul);
 • ACTE DE STARE CIVILĂ ( carte de identitate, certificat de căsătorie,certificat de naştere);
 • DIPLOMĂ DE STUDII (alte acte de studii);
 • CV;
 • CAZIER JUDICIAR;
 • CARTE DE MUNCĂ  ŞI/SAU ADEVERINTE CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ (tip carte de munca);
 • ADEVERINŢE MEDICALE- de la medicul de familie; de la psihiatru; de la psiholog- apt pentru postul pentru care candidează;
 • ACTE PREVAZUTE ÎN “CONDIŢII” pentru fiecare post;
 • TAXĂ CONCURS 100 LEI.

ATENŢIE

Toate actele vor fi depuse în xerocopii şi vor fi însoţite de originale pentru conformitate.

Actele depuse în dosarul de concurs nu se mai restituie.

Nota minimă pentru promovare la fiecare probă este 7;

-Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este  24.02.2020, până la orele 16,00;

PROBA SCRISĂ                      – 03.03.2020  ora 13,00

PROBA INTERVIU                 – 11.03.2020  ora 10,00

-PERSOANELE CARE VOR PROMOVA  CONCURSUL VOR FI REPARTIZATE PE LOCURI DE MUNCĂ CONFORM LEGII 95/2006  ÎN ORDINEA MEDIILOR OBŢINUTE.