Amenajarea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno–ucrainiene pentru pasageri și marfă în regim de bac între localitățile Isaccea (România) și Orlivka (Ucraina)

NAVROM BAC SRL implementează proiectul „Amenajarea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno–ucrainiene pentru pasageri și marfă în regim de bac între localitățile Isaccea (România) și Orlivka (Ucraina)”, cod SMIS 131317, pe o perioadă de 19 luni, între 01.11.2018 – 31.05.2020.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea portului Isaccea prin amenajarea punctului de trecere a frontierei pentru pasageri și marfă în regim bac între localitățile Isaccea (Romania) și Orlivka (Ucraina) pe terenul portuar aferent, facilitând creșterea volumului de mărfuri în porturile din România.

La finalul perioadei de implementare, se vor obține următoarele rezultate:  modernizarea portului non-TEN-T, documentația tehnico-economică întocmită în conformitate cu prevederile legale și cerințele finanțatorului, inclusiv avize și acorduri obținute pentru demararea lucrărilor de execuție; 10 afișe format A3, 2 comunicate de presă, pagină web dedicată proiectului, 1 panou temporar, 1 placă permanentă; 2 conferințe; 2000 pliante de prezentare; contract de lucrări semnat și ordin de începere emis pentru execuția lucrărilor de amenajarea a punctului de trece a frontierei de stat româno-ucrainiene; 1 clădire administrativă, 1 clădire control amănunțit autoturisme și microbuze, 1 clădire azilanți, 2 grupuri sanitare, 13 cabine de control, 1 magazie, 1 padoc câini, 4 copertine, 1 spațiu comercial, utilități aferente clădirilor ce vor fi construite, amenajare exterioară; echipa de implementare internă și consultanți externi cooptați pentru gestionarea activităților de management necesare implementării proiectului; 3 rapoarte de audit financiar; echipa de proiectare și diriginți de șantier ce vor supraveghea execuția lucrărilor.

Valoarea totală a proiectului este de 6.889.997,82 lei din care valoarea cofinanțării UE este de 4.649.837,55 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Date de contact:
NAVROM BAC SRL
Sediu: Str. Faleza Dunării, Trecere Bac, Galați, judetul Galați, România
Email: navrombac@gmail.com
Manager proiect: Ioan Lungeanu