Subscrisa RomInsolv SPRL, administrator judiciar al Condmag SA, societate în reorganizare, vinde prin licitație publică online, terenul debitoarei în suprafață de 17.215,22 mp situat în extravilanul localității Isaccea, tarla 98, parcela 1348, Județul Tulcea.

Terenul cu categoria de folosință curți construcții este identificat prin CF. nr.30460 Isaccea, având nr. cadastral 567. În Cartea Funciară a imobilului sunt notate 8 construcții provizorii speciale, dezmembrate fără autorizație de construire. La acest moment, nu mai există nicio construcție pe teren. Construcțiile provizorii  notate în CF vor fi radiate până la semnarea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică.

Prețul de pornire al licitației este de 18.000 EURO +TVA, iar licitația va avea loc pe site-ul www.fairsolve.com. În vederea participării la licitație, persoanele interesate sunt invitate să achiziționeze caietul de sarcini de la sediul RomInsolv SPRL.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0735.855.650 sau pe e-mail la office@rominsolv.ro.