De la 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajaţi au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 30/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2, aprobată prin legea nr. 59/2020, precum şi angajatorii ai căror angajaţi au avut contractele individuale de muncă suspendate, beneficiază pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj de 41,5% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Angajatorii au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă până la 31 decembrie 2020. Prevederile se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă de minim 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă şi au beneficiat de şomaj tehnic. De aceste prevederi beneficiază şi persoanele care au convenţii individuale de muncă încheiate în baza legii nr.1/2005.

Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani, înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2500 de lei. Procedura este valabilă şi pentru şomerii cu vârste cuprinse între 16-29 de ani.

Angajatorii au obligaţia menţinerii raportului de muncă pentru o perioadă de 12 luni.