Plăţile proiectelor derulate prin programul FLAG Delta Dunării nu sunt întrerupte în prezent, concluziile ultimului control derulat în urmă cu o lună de zile, la solicitarea Comisiei Europene prin Ministerul Dezvoltării, fiind favorabile, potrivit managerului Asociaţia pentru dezvoltare Grupul Local pentru Pescărie Durabilă, Valentin Moldoveanu. 

„Având în vedere articolele din februarie, când la un moment dat a fost implicată şi Asociaţia Grup Local pentru Dezvoltare a Pescăriei Durabile în Delta Dunării, care are proiectul finanţat prin POPAM, FLAG Delta Dunării, pot spune că strategia de dezvoltare a teritoriului este o reuşită până acum, având în vedere că am contractat 95% şi s-au absorbit peste 50% din suma totală de circa 9 milioane de euro. Legat de întreruperea finanţării plăţilor la nivel de teritoriu ITI sau FLAG, ştiu că sunt controale. Inclusiv noi am avut un control acum o lună, din cadrul Ministerului Dezvoltării, prin AM POPAM, venit după o solicitare a Comisiei Europene. La nivelul nostru ca şi funcţionare, toate documentele au fost conforme, nota de verificare a ieşit pozitivă, neexistând criterii de conflict de interese sau suspiciuni de fraudă care au fost menţionate în presa naţională şi locală”, ne-a declarat managerul asociaţiei,  Valentin Moldoveanu.

În prezent, atât plăţile la nivel de FLAG Delta Dunării cât şi pentru beneficiarii ITI Delta Dunării nu sunt oprite.

„În momentul de faţă nu sunt întrerupte plăţile la nivel de FLAG Delta Dunării. Toţi beneficiarii noştri îşi primesc rambursările şi avizele pe cererea de rambursare sau de plată, inclusiv noi ca şi strategie, pentru cheltuieli de funcţionare primim banii fără probleme. Din ceea ce ştiu, nu sunt oprite în niciun caz plăţile către beneficiarii ITI Delta Dunării. Ştiu că sunt nişte controale şi au fost oprite o serie de rambursări la nivel de Comisie Europeană, deoarece şi noi, ca şi strategie de dezvoltare locală, şi mecanismul ITI Delta Dunării suntem cei care au scris ghidurile şi am semnat contractele cu beneficiarii. Responsabilii sunt ministerele de resort prin autorităţile de management naţionale, acolo s-au stabilit toate criteriile de finanţare la nivel de mecanism ITI Delta Dunării”, a precizat Valentin Moldoveanu.

Precizările vin în contextul în care Comisia Europeană a confirmat presei săptămâna trecută, că a întrerupt plăţile din programul ITI Delta Dunării, mecanismul european de peste 1,1 miliarde de euro, care ar fi trebuit să fie cheltuiţi pentru dezvoltarea comunităţilor din Tulcea şi Delta Dunării şi ridicarea nivelului de trai.

În prezent, Asociaţia pentru dezvoltare Grupul Local pentru Pescărie Durabilă a deschis o nouă sesiune de finanţare dedicată autorităţilor locale care au proiecte pentru îmbunătăţirea stării sociale a comunităţilor şi promovarea inovării şi a patrimoniului cultural al zonei.

Primăriile pot depune proiecte până pe data de 19 iulie, iar suma totală care poate fi accesată este de 888.861,44 de euro, rămasă neutilizată în urma economiilor făcute în cadrul altor proiecte şi din contractele reziliate.

„S-a deschis o nouă sesiune pentru diferenţele de bani care nu au reuşit să fie contractate sau au fost reziliate în ultimele luni şi se va depune o nouă serie de proiecte care vor fi evaluate, iar cele eligibile şi conforme vor ajunge la finanţare. Acum este deschisă Măsura 3 din strategia noastră, dedicată biodiversităţii, un apel dedicat autorităţilor publice şi ONG-urilor. Vor fi proiecte pe situaţii de urgenţă, primăriile vor putea aplica pe dotările de echipamente medicale pentru cabinetele existente în Delta Dunării sau alte utilaje necesare pentru o bună gestionare a situaţiilor de urgenţă precum inundaţii, incendii, sau alte intemperii care pot apărea în zonele greu accesibile din deltă. Din discuţiile avut la nivel de teritoriu ştiu că sunt ONG-uri care vor să aplice pe diversificare culinară, promovare turistică. Aceasta este a doua sesiune pe care o deschidem în ultimii patru ani. A fost un interes foarte mare la nivel de FLAG. Am avut o singură sesiune în 2018 în care am avut o depunere de 210% pe cele 7,5 milioane de euro care au fost lansate spre finanţare. A fost o depunere de circa 15 milioane de euro, au fost declarate eligibile 49 de proiecte, dintre care în prima parte au intrat la finanţare 34. Ulterior, prin realocări sau retragerea unor beneficiari, au intrat şi celelalte proiecte la finanţare”, a spus Valentin Moldoveanu.

În prezent, prin FLAG Delta Dunării sunt semnate 46 de contracte, din care 20 s-au finalizat. 

„În momentul de faţă avem 46 de contracte semnate, dintre care 20 sunt finalizate. Au fost proiecte pe beneficiari privaţi privind achiziţia de ambarcaţiuni sau rulote street-food pescăreşti, proiecte de cercetare la nivel de Marea Neagră pentru noi soluţii tehnologice privind pescuitul durabil, proiecte de investiţii ale autorităţilor publice cum ar fi dispensarul de la Ceatalchioi realizat de la zero şi dotat cu tot ce este nevoie. De asemenea, mai sunt  proiecte pe situaţii de urgenţă, precum ambulanţe pe apă şi uscat, sunt finalizate, culturale precum Festivalul Borşului de Peşte de la Jurilovca, în cazul căruia sper să poată fi organizat anul acesta în condiţiile pandemiei, investiţii în pensiuni cu specific pescăresc în deltă care sunt în lucru şi merg puţin mai greu din cauza avizelor şi formalităţilor birocratice. Şi  Primăria Tulcea a finalizat un proiect de amenajare a zonei de agrement pe lacul Ciuperca. Ultimele 9 contracte semnate sunt de schimbare a iluminatului public în Delta Dunării, cu cel ecologic”, a subliniat Moldoveanu.

FLAG Delta Dunării, entitate formată din actori publici şi privaţi, s-a înfiinţat în anul 2010 cu scopul de a atrage resurse financiare în vederea dezvoltării comunităţilor izolate din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

FLAG Delta Dunării are alocat, în acest exerciţiu financiar, cel mai mare buget total estimat la nivelul grupurilor similare din România, după ce în perioada de programare anterioară a avut aproximativ 20 de milioane de euro, cea mai mare sumă alocată vreunui FLAG din Europa, şi a reuşit să absoarbă doar aproximativ 50% din aceasta.