Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a emis un comunicat în care este tras un semnal de alarmă cu privire la pierderea independenţei profesiei şi naţionalizarea în fapt a patrimoniului membrilor CECCAR prin preluarea controlului de către stat.

„Dacă schimbările legislative ar fi intra în vigoare, acest lucru ar duce la pierderea independenţei expertului contabil judiciar”, precizează Tudor Negrişan, preşedintele CECCAR Tulcea.

O iniţiativă parlamentară care vizează preluarea controlului, de o instituţie din subordinea Ministerului de Finanţe, a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), este intens contestată de această asociaţie profesională, care consideră că, de fapt, se doreşte atât o naţionalizare mascată a patrimoniului CECCAR, cât şi pierderea independenţei profesiei de expert contabil.

CECAR a emis un comunicat în care afirmă că se vrea introducerea „în lege a unei modificări care afectează competenţa expertului contabil de a face expertize privind latura fiscală” şi apreciază că aceasta va duce la pierderea independenţei experţilor contabili judiciari, prin „restrângerea nejustificată, printr-o măsură pur administrativă, a activităţilor pe care experţii contabili le pot desfăşura din anul 1994 (anul reînfiinţării corpului profesional) în materie de expertiză contabilă judiciară, fără a exista o modificare la nivelul competenţelor necesare”. CECAR consideră că dacă proiectul de lege intră în vigoare „multe dintre expertizele aflate pe rol decad ca probe”, ceea ce îi poate avantaja pe unii. „Sunt expertize în dosare aflate la poliţie, DIICOT, parchete, iar reluarea expertizei poate conduce la prescrierea faptelor”, atenţionează asociaţia.

CECCAR mai susţine că proiectul de lege vizează introducerea unui sistem de supraveghere, care „urmează a fi implementat prin intermediul unei autorităţi aflate în subordinea Ministerului Finanţelor” şi că, astfel, „se preia controlul direct prin înlocuirea cu un administrator din partea unei autorităţi publice a peste 200 de mandate aferente structurilor de conducere locală şi centrală, democratic alese prin votul membrilor CECCAR.” Asociaţia afirmă că „amendamentele aduse proiectului de lege vizează şi reorganizarea teritorială prin filiale cu personalitate juridică, concomitent cu impunerea abuzivă de către stat a divizării patrimoniului PRIVAT deţinut de CECCAR, contrar voinţei proprietarilor patrimoniului – membrii CECCAR.”

CECCAR este singurul organism profesional din sud-estul Europei membru în grupul de experţi pe TVA – structură consultativă a Comisiei Europene pentru legislaţia în domeniul TVA.

„Cu toate acestea, fără o consultare reală cu cei care practică această profesie, cu o rapiditate greu de neînţeles, este reactivată şi deturnată de la scopul iniţial o iniţiativă înregistrată la Camera Deputaţilor, un proiect care <<a zăcut în adormire>> aproape 4 ani la Comisia pentru buget, finanţe. Precizăm că forma iniţială a proiectului de lege conţinea strict articole în concordanţă cu necesităţile profesiei, pentru a servi mai bine interesul public. Noile amendamente, depuse sub protecţia anonimatului de către parlamentari PSD şi PNL, propun modificări ce pot avea un caracter abuziv şi neconstituţional”, atrage atenţia CECCAR.

Principalele modificări vizate de parlamentari, conform CECCAR

În acelaşi comunicat, membrii CECCAR precizează că noile amendamente, depuse sub protecţia anonimatului de către parlamentari PSD şi PNL, propun modificări ce pot avea un caracter abuziv şi neconstituţional. În principal, acestea vizează:

„Pierderea independenţei expertului contabil judiciar: Restrângerea nejustificată, printr-o măsură pur administrativă, a activităţilor pe care experţii contabili le pot desfăşura din anul 1994 (anul reînfiinţării corpului profesional) în materie de expertiză contabilă judiciară, fără a exista o modificare la nivelul competenţelor necesare.

Instituirea unui sistem de supraveghere publică disproporţionat şi încălcarea principiului constituţional al neretroactivităţii legii: un sistem de control etatist asupra activităţilor desfăşurate de către experţii contabili, inclusiv în domeniul expertizelor contabile judiciare, asupra patrimoniului actual al profesiei contabile şi asupra gestiunii fluxurilor financiare semnificative ale organismului profesional.

Divizarea patrimoniului CECCAR şi pierderea dreptului la proprietate privată sechestrarea patrimoniului CECCAR: prin preluarea abuzivă a administrării acestuia, prin numirea unui administrator de către stat care să înlocuiască mandatele deţinute de membrii forurilor de conducere, aleşi în mod democratic de către membrii CECCAR”.

CECCAR este o asociaţie profesională, cu aproximativ 35.000 de membri activi în prezent, înfiinţată prin OG 65/1994, care reglementează exercitarea profesiei de expert contabil. În 2021, CECCAR a împlinit 100 de ani de la prima sa înfiinţare, prin Decret Regal, la 13 iulie 1921.