SC CORAL IMPEX SRL, punct de lucru in Municipiul Tulcea, str. Isaccei, Bl. I 6, Sc. C, Ap. 6, Tel/Fax: 0240/510059 , in baza contractului de achizitie publica de servicii nr. 43212/08.11.2021 privind serviciului public de salubrizare – activitatile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare, incheiat cu Municipiul Tulcea si in baza Programului unitar de actiune pe anul 2023 va informeaza ca in perioada 04-15.09.2023 se vor executa tratamente fitosanitare in vederea prevenirii si combaterii daunatorilor si bolilor la arborii de pe aliniamentele stradale, parcuri, etc din municipiul Tulcea.

Actiunea de combatere a daunatorilor si bolilor la arborii de pe aliniamentele stradale, parcuri   se va desfasura cu un numar de 4  echipe repartizate in cele 4 sectoare in perioada 04-15.09.2023, in intervalul orar 21,00  – 06,00 in functie de conditiile meteo.

Substantele folosite pentru tratamentele fitosanitare fac parte din Lista produselor de protectia plantelor si sunt omologate de  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Comisia Nationala de Omologare.

Substantele utilizate sunt:

–  KARATE ZEON, insecticid, substanta activa lambda-cihalotrin, grupa de toxicitate 3, cu diluţia de 2 ml /10 litri apa.

–  TOPAS 100 EC fungicid, substanta activa penconazol, grupa de toxicitate 4, cu diluţia de 3 ml in 10 litri apa.

MASURI DE PRIM AJUTOR SPECIFICE SUBSTANTEI  KARATE ZEON SI TOPAS 100 EC,  RECOMANDATE DE PRODUCATOR:

Recomandări generale: Păstraţi recipientul produsului, eticheta sau Fişa cu date de securitate.

Veţi avea nevoie de acestea în cazul apelării numarului de urgenţe Syngenta, contactării unui centru specializat în otrăviri, a unui medic sau dacă mergeţi pentru tratament

Inhalare:

 • Duceţi imediat pacientul la aer curat.
 • Dacă respiraţia este neregulată sau a încetat, aplicaţi cu respiraţie artificială.
 • Asiguraţi-vă că pacientului nu îi este frig şi că este relaxat.
 • Contactaţi imediat medicul sau Biroul de Informare Toxicologică.

Contact cu pielea:

 • Înlăturaţi imediat ȋmbrăcămintea contaminată.
 • Spălaţi temeinic părţile afectate cu multă apă.
 • Dacă iritaţia pe piele persistă, contactaţi medicul.
 • Spălaţi ȋmbrăcămintea contaminată ȋnainte de refolosire.

Contact cu ochii:

 • Clătiţi ochii (şi sub pleoape)cu apă curată timp de cel puţin 15 minute.
 • Îndepărtaţi lentilele de contact, dacă este cazul.
 • Contactaţi imediat medicul.

Ingerare: În caz de ȋnghiţire, contactaţi imediat medicul şi arătaţi recipientul sau eticheta produsului.

NU provocaţi voma.

Rugam cetatenii Municipiului Tulcea sa evite zonele unde se efectueaza serviciile de combatere a daunatorilor si bolilor la arbori.

Crescatorii de albine sunt rugati ca in perioada efectuarii tratamentelor fitosanitare sa ia toate masurile pentru protejarea familiiilor de albine, in caz contrar SC CORAL IMPEX si Primaria Municipiului Tulcea sunt absolvite de orice responsabilitate.