Primăria orașului Măcin, cu sediul în str.Florilor, nr.1, organizează în data de 25.03.2024, ora 1030, licitație publică deschisă,  în vederea închirierii a spațiului pentru cabinet medical în suprafață de 80,16 m.p., situat în str. Rahovei nr. 22 , Sc. A, parter, Ap.1.

Prețul de pornire al licitației este de 9600 lei/an, exclusiv TVA, indexat cu rata inflației.

La licitație poate participa orice persoana fizică sau juridică de drept privat.

Ofertele se depun la sediul organizatorului până la data de 24.03.2024, ora 1600.

Documentația licitației se poate procura de la sediul concendentului, cam. 9, în perioada 26.02.2024-18.03.2024.

Relații suplimentare la telefon 0240/571354, camera 9.

PRIMAR,

Văcaru Gheorghe