Primăria municipiului Tulcea a anunţat, marţi, deschiderea sesiunii pentru depunerea proiectelor cu finanţare nerambursabilă ale instituţiilor şi ONG-urilor din municipiu.

Bugetul alocat anul acesta de administraţia locală este de 1.100.000 de lei, cu 100.000 lei mai mult comparativ cu anul trecut. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă sunt cultura, sportul, educaţia civică şi tineret, social şi culte.

Data limita de depunere a dosarelor  este 6 iunie, urmând ca selecţia şi evaluarea proiectelor să aibă loc în perioada 7-14 iunie.

Astfel, domeniul cultură va primi cel mai mare buget, de 500.000 lei, urmat de sport, cu 400.000 de lei. Cultelor li se va aloca un buget de 100.000 lei, iar domeniile de educaţie civică şi tineret şi cel social vor primi fiecare câte 50.000 de lei.

Categoriile de proiecte identificate de Consiliul Local la secţiunea cultură se referă la organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi culturale, expoziţii de artă, de carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare, punerea în scenă a unor spectacole, editarea de cărţi şi publicaţii, realizare de înregistrări audio-video, festivaluri, concerte sau alte activităţi ce corespund acestor obiective.

La secţiunea educaţie civică printre  proiectele considerate oportune se află cele care îşi propun activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup, acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială în ceea ce priveşte persoanele defavorizate şi cu dizabilităţi, campanii de promovare a sănătăţii, măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate, activităţi şi servicii de consiliere pentru eradicarea violenţei în familie.

Categoriile de proiecte în domeniul tineret vizează stimularea preocupărilor pentru lectură şi pentru creaţia literară la tineri, prevenirea consumului de droguri licite şi ilicite în rândul tinerilor, petrecere timp liber şi sport, campanie anti-bullying, dezvoltarea de programe de voluntariat pentru tineri, implicarea tinerilor cu dizabilităţi în activităţi din diferite domenii, etc.

Proiectele din domeniul sportiv vizează finanţarea cluburilor sportive din municipiul Tulcea pentru organizarea de competiţii sau participări la evenimente sportive, dar şi susţinerea pregătirii sportivilor legitimaţi la cluburile din municipiu pentru participarea la competiţii naţionale şi internaţionale.

Criteriile de acordare a  finanţărilor nerambursabile sunt prezentate în Ghidul Solicitantului ce se poate găsi pe pagina web a primăriei.