COMUNICAT

privind actiunea de dezinsectie in Municipiul Tulcea  

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 562 din 23 februarie 2023

SC CORAL IMPEX SRL, punct de lucru in Municipiul Tulcea, str. Isaccei, Bl. I 6, Sc. C, Ap. 6, Tel/Fax: 0240/510059, in baza contractului de achizitie publica de servicii nr. 43212/08.11.2021 privind serviciul public de salubrizare – activitatile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare, incheiat cu Municipiul Tulcea si in baza Programului unitar de actiune pe anul 2024 va informeaza ca in perioada   15 – 30.07.2024, in functie de conditiile meteo, se vor executa urmatoarele servicii:

  1. Dezinsectie combatere tantari in spatii exterioare pe domeniul public, curtile exterioare ale unitatilor de invatamant si aliniament stradal zona de case.

Actiunea de dezinsectie (combatere tantari)  se va desfasura cu un numar de 4  echipe repartizate in cele 4 sectoare, in intervalul orar 20:00 – 10:00 in functie de conditiile meteo.

Substanta utilizata: CYMINA PLUS – Aviz Nr. 3272BIO/18/12.24,  substanta activa cypermethrin, piperonilbutoxid, tetrametrin, cu concentratia de 50 ml produs  in 3 litri apa/solvent,  face parte din grupa principala 3, TP 18, avizata de Comisia Nationala pentru Produse Biocide;

  1. Dezinsectie chimica combatere capuse  la  locatiile solicitate de Primaria Municipiului Tulcea, conform comanda, in intervalul orar 05:00 – 10:00 in functie de conditiile meteo

Substanta utilizata este CYMINA PLUS,Aviz Nr. 3272BIO/18/12.24 substanta activa cypermethrin, piperonilbutoxid, tetrametrin, cu concentratia de 100 ml produs in 10 litri apa/ha pentru combaterea capuselor si face parte din grupa principala 3, TP 18, avizata de Comisia Nationala pentru Produse Biocide;

Masuri de prim ajutor recomandate de producator pentru  CYMINA PLUS:

Contact cu pielea: spălați cu multă apă din abundenta. Scoateti hainele contaminate. Dacă iritatia  persistă, consultați medicul.

Contact cu ochii: clătiţi  cu apă timp de cel putin 15 minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi., dacă iritarea ochilor persistă, consultați medicul.

Inhalare: scoateti pacientul in aer liber. Daca respira neregulat, adresati-va medicului.

Ingestie: apelati imediat la medic. Induceti varsaturi numai la indicatia medicului. Nu administrati niciodata nimic pe cale orala daca persoana este inconstienta.

  1. Dezinsectie chimica combatere larve tantari la locatiile solicitate de Primaria Municipiului Tulcea, conform comanda, in intervalul orar 05,00 – 10,00 in functie de conditiile meteo.

Substanta utilizata este VECTOBAC   WG substanta activa Bacillus thuringiensis, cu norma de utilizare de 1 kg / ha si face parte din grupa principală: 3, TP 18, avizata de Comisia Nationala pentru Produse Biocide .

Masuri de prim ajutor: recomandate de producator pentru VECTOBAC WG

 

Indicatii generale: În orice  caz în care există cel mai mic dubiu, solicitaţi consult medical.

Contact cu ochii: Se vor spăla bine cu multă apă, inclusiv sub pleoape. Dacă persistă iritaţia oculară, se va consulta un specialist.

Contact cu pielea: Se vor scoate imediat hainele contaminate şi se vor spăla înainte de refolosire. Pielea se va spăla imediat cu multă apă.

Inhalare: Se va ieşi la aer curat. Dacă simptomele persistă, se va consulta un medic

Ingerare: Se va clăti gura. Nu induceţi niciodată vomă persoanelor inconştiente sau confuze. Se va consulta un medic. Niciodată nu se va forţa o persoană inconştientă să înghită.

 

  1. Dezinfectie in incinta unitatilor de invatamant, in functie de programari.

             Substanta utilizata pentru dezinfectie interior este  PERFORMANT D – Aviz Nr. 4489BIO/02/12.24, alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride, cu concentratia de 2%, face parte din grupa principala 1, TP 2, avizata de Comisia Nationala pentru Produse Biocide;

  1. Tratamente fitosanitare in vederea prevenirii si combaterii daunatorilor si bolilor la arborii de pe aliniamentele stradale, parcuri, etc

Actiunea de combatere a daunatorilor si bolilor la arbori se va desfasura cu un numar de 4  echipe repartizate in cele 4 sectoare in intervalul orar 21:00  – 06:00 in functie de conditiile meteo.

Substantele folosite pentru tratamentele fitosanitare fac parte din Lista produselor de protectia plantelor si sunt omologate de  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Comisia Nationala de Omologare.

Substantele utilizate sunt:

      –  KARATE ZEON, insecticid, substanta activa lambda-cihalotrin, grupa de toxicitate 3, cu diluţia de 2 ml /10 litri apa.

–  TOPAS 100 EC fungicid, substanta activa penconazol, grupa de toxicitate 4, cu diluţia de 3 ml in 10 litri apa.

 

Masuri de prim ajutor specifice substantei  Karate Zeon si Topas 100 Ec,  recomandate de producator:

Recomandări generale: Păstraţi recipientul produsului, eticheta sau Fişa cu date de securitate. Veţi avea nevoie de acestea în cazul apelării numarului de urgenţe Syngenta, contactării unui centru specializat în otrăviri, a unui medic sau dacă mergeţi pentru tratament.

Inhalare: Duceţi imediat pacientul la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau a încetat, aplicaţi cu respiraţie artificială. Asiguraţi-vă că pacientului nu îi este frig şi că este relaxat. Contactaţi imediat medicul sau Biroul de Informare Toxicologică.

Contact cu pielea: Înlăturaţi imediat ȋmbrăcămintea contaminată. Spălaţi temeinic părţile afectate cu multă apă. Dacă iritaţia pe piele persistă, contactaţi medicul. Spălaţi ȋmbrăcămintea contaminată ȋnainte de refolosire.

Contact cu ochii: Clătiţi ochii (şi sub pleoape)cu apă curată timp de cel puţin 15 minute. Îndepărtaţi lentilele de contact, dacă este cazul. Contactaţi imediat medicul.

Ingerare: În caz de ȋnghiţire, contactaţi imediat medicul şi arătaţi recipientul sau eticheta produsului.

NU provocaţi voma.

  

          Crescatorii de albine sunt rugati ca in perioada efectuarii serviciilor de dezinsectie sa ia toate masurile pentru protejarea familiiilor de albine, in caz contrar SC CORAL IMPEX si Primaria Municipiului Tulcea sunt absolvite de orice responsabilitate.

Rugam cetatenii Municipiului Tulcea:

  • Sa evite zonele unde se efectueaza serviciile si sa nu stea in raza de actiune a utilajelor cand se pulverizeaza solutiile de lucru;

Multumim cetatenilor municipiului Tulcea pentru intelegere si cooperare!