demers inaintat de consiliul judeteanDemers înaintat de Consiliul Judeţean Tulcea către prim-ministrul Victor PONTA,  secretarul general al Guvernului Ion MORARU, doamna ministru Rovana PLUMB, doamna ministru Sevil SHHAIDEH, ministrul Nicolae BĂNICIOIU

privind aplicarea într-un termen cât mai scurt a unui sistem unitar de salarizare a personalului plătit din fonduri publice în general, şi în special a personalului din unităţile sanitare şi întreaga administraţie publică locală sau posibilitatea unor majorări salariale prin extinderea prevederilor Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor.

Cu permisiunea dvs., vă supunem analizei următoarele:

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 162/ 2008, H.G. nr. 529/ 2010  si O.U.G.  nr. 48/ 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, în anul 2010 s-a procedat la transferal ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv la preluarea managementului Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea de către Judeţul Tulcea- Consiliul Judeţean Tulcea.

În perioada de la data preluării şi până în prezent, urmarea aplicării actelor normative în vigoare în domeniul salarizării, în diferite etape, salariile personalului ce îşi desfăşoară activitatea în unităţile sanitare s-au majorat sau au fost reduse, astfel încât salariile de referinţă în baza carora se calculează baza salarială în anul 2015, sunt aceleaşi care se aplicau în anul 2005. Facem menţiunea că la aplicarea O.U.G. nr. 17/ 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, managementului Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea a stabilit nivelul salarizării la limita minimă a grilei de salarizare prevăzută de lege (pentru aproximativ 85% din personal), cu excepţia personalului sanitar plătit de la bugetul de stat (UPU, Medicină legală, Dispensar TBC, etc).

În acest context, la nivel naţional, există discrepanţe majore între nivelul salarizării personalului ce desfăşoară activităţi similare în unităţi sanitare diferite, dar şi în cadrul aceleaşi unităţi spitaliceşti.

Având în vedere importanţa domeniului “sănătate” este o certitudine că salarizarea la un nivel necorespunzător a condus şi conduce la devalizarea aparatului de specialitate, la lipsa acută de medici şi personal medical (chiar la închiderea unor secţii importante ale spitalului, exemplu: închiderea Secţiei de Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe o perioadă de 6 luni) şi la nemulţumiri în rândul întregului personal medical.

Suntem convinşi că cele prezentate nu sunt o chestiune de noutate sau Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea nu este un caz singular, dar vă rugăm să aveţi în vedere şi specificul judeţului nostru dat de Delta Dunării, respectiv suprafeţe mari şi dispersia populaţiei, precum şi de afluxul mare de turişti pentru care trebuie asigurate premisele unor servicii medicale de calitate.

De asemenea, vă rugăm să aveţi în vedere că nu se respectă unul din principiile prevăzute de sistemul unic de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, respectiv principiului echităţii şi coerenţei  (crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală pe baza principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi acordarea salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar), ceea ce a dus în timp la stabilirea unor remuneraţii diferite între categorii de personal ce desfăşoară acelaşi tip de activitate, dar lucrează în instituţii diferite.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că actul normativ ce prevede posibilitatea unei majorări salariale de până la 12%, prevedere legală ce a dat multe speranţe personalului din administraţia publică locală, inclusiv din unităţile sanitare, şi anume O.U.G. nr. 27/ 2015 pentru completarea O.U.G. nr. 83/ 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare, este imposibil de aplicat de majoritatea autorităţilor administraţiei publice locale. Imposibilitatea aplicării este datorată nealocării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui plafon corespunzător pentru cheltuiala de personal pe anul în curs, plafon insuficient repartizat încă de la începutul anului 2015.

Ceea ce nu înţelegem, este de ce pentru celelalte autorităţi publice finanţate de asemenea din fonduri publice (ministere, instituţii deconcentrate etc.) nu a fost stipulată o astfel de constrângere în aplicarea creşterilor salariale, nefiind condiţionate de nici un plafon, iar administraţia locală are reglementat şi impus un număr maxim de posturi dar şi limite maxime ale plafonului pentru cheltuiala de personal.

Toate acestea duc la nemulţumiri în rândul salariaţilor, mişcări sindicale şi litigii de muncă.

Astfel, prin prezenta vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul nostru de aplicare într-un termen cât mai scurt a unui sistem unitar de salarizare a personalului plătit din fonduri publice în general, şi în special a personalului din unităţile sanitare şi întreaga administraţie publică locală sau posibilitatea unor majorări salariale prin extinderea prevederilor Legii nr. 71/ 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Convinşi fiind că cele expuse vor fi analizate şi luate în considerare, vă mulţumim si vă asigurăm de respectul nostru.

Cu stimă,

PREŞEDINTE,

Horia TEODORESCU