Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor (SIA) din Galați poartă emblema tradiției, fiind cea mai veche facultate în domeniu din țara noastră, dar totodată și a performanței, aliniindu-se astăzi în randul celor mai moderne, cu dotări și corp profesoral  de renume.

Ca unic centru de pregătire a specialiștilor din industria alimentară și industrializarea peștelui o lungă perioadă de timp, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din Galați a răspuns cerințelor sociale, pregătind un număr mare de specialiști, acumulându-se un adevărat tezaur de tradiție, experiență și realizări atât în domeniul didactic, cât și al cercetării științifice.

Obiectivul principal este pregătirea resursei umane capabile, ingineri capabili să stăpânească cele mai performante tehnici de conducere a activităților de producție de industrie alimentară, acvacultură și industrializarea peștelui, cercetare și proiectare, în acord cu tendințele moderne pentru producerea de alimente sănătoase, promovarea economiei circulare și  creșterea calității vieții.

Învățământul superior de industrie alimentară, acvacultură și industrializarea peștelui de la Galați derulează programe de studiu de licență, master și doctorat acreditate și recunoscute la nivel național și internațional.

Toate programele de studii organizate în cadrul Facultății de Știința şi Ingineria Alimentelor sunt acreditate ARACIS, multe dintre ele fiind încadrate în categoria A, care reprezintă cel mai înalt grad de recunoaștere a performanțelor educaționale şi de cercetare.

Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din Galați are cea mai modernă și performantă infrastructură pentru practica studenților, aceasta permițând formarea unor competențe temeinice în calificarea de inginer pentru industria alimentară. Stațiile pilot pentru prelucrarea cărnii, laptelui și producerea berii constituie locul în care tinerii învață, experimentează și pun în practică cunoștințele acumulate, asigurând o  pregătire temeinică și competitivă, conform cerințelor pieței forței de muncă la nivel național, dar și mondial. Acestă infrastructură modernă s-a realizat prin derularea proiectelor de cercetare, de reabilitare si modernizare și asigură astăzi condiții pentru activități didactice, de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul industriei alimentare, nutriției, siguranței alimentare, calității produselor și protecției consumatorului, precum și a biotehnologiei aplicată în știința alimentelor.

Cercetarea științifică este realizată în centrele de cercetare organizate la nivelul facultății:

  • Centrul integrat de cercetare, expertiză şi transfer tehnologic în industria alimentară, acronim Bioaliment – TehnIA
  • Centrul de cercetare Ecologia și Exploatarea Bioresurselor Acvatice – EEBA
  • Centrul român pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură – MoRas.

Rezultatele sunt meritorii, cadrele didactice, alături de studenții facultății, se mândresc cu numeroase realizări dintre care pot fi amintite:

  • Medalii obținute la Salonul Internațional de Inventică de la Geneva – Medalie de aur în 2017, Medalie de argint în 2014,
  • Premiul special acordat de Association Russian House for International Scientific and Technological Cooperation în 2017, pentru produsul inovativ pate vegetal.
  • Premiul pentru cel mai inovativ produs în 2016 la concursul profesional Ecotrophelia.
  • Premiul special pentru gust autentic la conferința Interferențe Culturale în Gastronomie Sibiu. 2017.
  • Premiul al II-lea la competiția organizată la nivel național Unilever Engineers’ League, în 2016.  
  • Marele premiu din partea Supremia Grup Alba Iulia, în cadrul programului Debut în carieră, derulat în parteneriat în anul 2016.

Pe baza cunoștințelor temeinice dobândite și a competențelor deținute, precum  și a orizontului dechis către cercetare, dezvoltare și inovare,  studenții  gălățeni sunt recrutați încă din timpul facultății de către agenții economici, companii multinaționale din țară și străinătate, gradul de angajabilitate în domeniul absolvit fiind, în medie, de 80%.

Cateva exemple de companii în care absolvenții ne reprezintă cu cinste sunt: SC Bere Ursus SA, SC Bergenbier SA, SC Timișoreana SA, SC Velpitar SA, SC Dobrogea Grup SA, Patronatul Roman pentru Panificație,  SC Prutul SA Galați, SC Gamacris SRL Galați, SC Arcada Galați, , , SC Contec Foods SA, SC Saltempo Galați, SC Marex SRL Brăila, Grupul Cris-Tim  2 Prodcom S.R.L București, SC Baltic Marine Grup SRL București, ANSVSA, OPC, Kaufland România, Auchan Group, Selgros Cash&Carry , SC Lyra Tour Galați, SC Dunărea SA Galați, SC Supremia Grup, Christian Hansen Romania, SC Enzyme&Derivates SA România,Supremia Grup, Sodinal etc. precum și numeroase  firme de consultanță, laboratoare de analize, consultanță nutrițională (prin programul de master Nutriție), expertize și certificare, învățământ și cercetare științifică.

Facultatea de Știința şi Ingineria Alimentelor din Galați (www.sia.ugal.ro; facebook: Facultatea de Știinta și ingineria alimentelor)  dezvoltă astfel un parteneriat durabil între între mediul academic, de cercetare și mediul economic și social, adaptându-și permanent activitatea în acord cu tendințele de formare profesională și cercetare științifică, dezvoltare și inovare de pe plan național și internațional.