Vineri, în cadrul unei şedinţe extraordinare, consilierii municipali au votat în unanimitate un proiect ce priveşte trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului în cel privat şi transferul acestuia în proprietatea Parohiei Sfântul Nicolae care doreşte să-l transforme într-un centru social.  Proiectul a fost adoptat cu un amendament în care se precizează că se va prinde în corpul hotărârii şi trecerea în proprietate a clădirii.

Citiţi continuarea în paginile ziarului DELTA.