PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

Perioadă nedeterminată

 • 3 posturi registratori medicali;
  CONDIŢII MINIME :
  – studii medii –diplomă de bacalaureat
  – competenţe PC
 • 1 post inginer;
  CONDIŢII MINIME :
  – diplomă de licenţă – studii superioare tehnice de lungă durată
  – Vechime în specialitate minim 3 ani
 • 1 post paznic;
  CONDIŢII MINIME :
  – scoală generală
  – Atestat pentru exercitarea funcţiei de agent de pază şi ordine

Condiţii de participare la concurs a candidaţilor:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
 • sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • nu au vârstă de pensionare – până la sfârşitul anului.

Criteriile specifice, pentru candidaţii care doresc să participe la concursul pentru ocuparea unor funcţii, se regasesc în Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual şi-n unitatile publice din sectorul sanitar.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE :

 • DOSAR CU ŞINĂ (din carton)
 • CERERE DE PARTICIPARE LA EXAMEN;
 • RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ (dacă este cazul);
 • ACTE DE STARE CIVILĂ ( carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere)
 • DIPLOMĂ DE STUDII (alte acte de studii);
 • CV;
 • CAZIER JUDICIAR;
 • CARTE DE MUNCĂ + ADEVERINŢE CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ;
 • ADEVERINŢE MEDICALE- de la medicul de familie; de la psihiatru; de la psiholog-apt pentru postul pentru care candidează;
 • ACTE PREVAZUTE ÎN “CONDIŢII” pentru fiecare post
 • TAXĂ CONCURS 50 LEI

ATENŢIE

Toate actele vor fi depuse în xerocopii şi vor fi însoţite de originale pentru conformitate.
Actele depuse în dosarul de concurs nu se mai restituie.
Nota minimă pentru promovare la fiecare proba este 7;
Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este  20.12.2018, până la orele 09,00;

 • PROBA SCRISĂ – 07.01.2019  ora 12,00
 • PROBA INTERVIU – 14.01.2019  ora 10,00

PERSOANELE CARE VOR PROMOVA  CONCURSUL VOR FI REPARTIZATE PE LOCURI DE MUNCĂ CONFORM LEGII 95/2006  ÎN ORDINEA MEDIILOR OBŢINUTE.