SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TULCEA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN PERIOADA 11-18 iunie 2019, PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

Perioadă nedeterminată

3 posturi asistenţi medico-sociali;

– CONDIŢII MINIME :

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare în specialitatea asistent medico-social

Certificat de membru OAMGMAMR şi adeverinţă de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

 

1 post muncitor calificat instalator;

CONDIŢII MINIME :

certificat de calificare pentru meseria de instalator

 

1 post muncitor calificat fochist;

-CONDIŢII MINIME :

– certificat de calificare pentru meseria de fochist

-Autorizatie ISCIR pentru cazanele de abur şi apă caldă – clasa A valabilă;

 

-1 muncitor calificat liftier;

-CONDIŢII MINIME :

– certificat de calificare pentru meseria de liftier

-Autorizaţie ISCIR valabilă;

 

1 post paznic;

-CONDIŢII MINIME :

– scoală generală

-Atestat pentru exercitarea funcţiei de agent de pază şi ordine

 

1 post spălătoreasa;

-CONDIŢII MINIME :

diploma de absolvire a şcolii generale

3 posturi muncitor necalificat;

CONDIŢII MINIME :

diploma de absolvire a şcolii generale

 

 

 

Condiţii de participare la concurs a candidaţilor:

-au domiciliul stabil în România; nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu au vârsta de pensionare –până la sfârşitul anului (pentru posturile pe perioadă nedeterminată). Criteriile specifice, pentru candidaţii care doresc să participe la concursul pentru ocuparea unor funcţii, se regasesc în Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual şi unităţile publice din sectorul sanitar.


DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE :

-DOSAR CU ŞINA (din carton)

-CERERE DE PARTICIPARE LA EXAMEN;

-RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ(daca este cazul);

-ACTE DE STARE CIVILĂ ( carte de identitate,certificat de căsătorie,certificat de nastere)

-DIPLOMĂ DE STUDII (alte acte de studii);

– CV;

-CAZIER JUDICIAR;

-CARTE DE MUNCĂ  ŞI/SAU ADEVERINŢE CARE SĂATESTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ (tip carte de munca);

-ADEVERINŢE MEDICALE- de la medicul de familie; de la psihiatru; de la psiholog-apt pentru postul pentru care candidează

-ACTE PREVAZUTE ÎN “CONDIŢII” pentru fiecare post

-TAXĂ CONCURS 50 LEI

 

ATENŢIE

Toate actele vor fi depuse în xerocopii şi vor fi însoţite de originale pentru conformitate.

Actele depuse în dosarul de concurs nu se mai restituie.

Nota minimă pentru promovare la fiecare proba este 7;

-Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este  03.06.2019, pana la orele 09,00;

PROBA SCRISĂ                      – 11.06.2019 ora 12,00

PROBA INTERVIU                 – 18.06.2019  ora 10,00

-PERSOANELE CARE VOR PROMOVA  CONCURSUL  VOR FI REPARTIZATE PE LOCURI DE MUNCĂ CONFORM LEGII 95/2006 ÎN ORDINEA MEDIILOR OBŢINUTE.