PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI VACANTE:

Perioadă nedeterminată

-1 post instalator;
CONDIŢII MINIME :
– certificat de calificare pentru meseria de instalator

-1 post bucătar;
CONDIŢII MINIME :
– certificat de calificare pentru meseria de bucătar

-1 post spalatoreasă;
-CONDIŢII MINIME :
– diplomă de absolvire a şcolii generale

-7 posturi muncitor necalificat;
CONDIŢII MINIME :
– diplomă de absolvire a şcolii generale

Condiţii de participare la concurs a candidaţilor:

-au domiciliul stabil în România; nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu au varsta de pensionare –până la sfarşitul anului (pentru posturile pe perioadă nedeterminată). Criteriile specifice, pentru candidaţii care doresc să participe la concursul pentru ocuparea unor funcţii, se regăsesc în Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual şi-n unitaţile publice din sectorul sanitar.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE :

-DOSAR CU ŞINĂ (din carton)
-CERERE DE PARTICIPARE LA EXAMEN;
-RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ (dacă este cazul);
-ACTE DE STARE CIVILĂ (carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere)
-DIPLOMĂ DE STUDII (alte acte de studii);
– CV;
-CAZIER JUDICIAR;
-CARTE DE MUNCĂ  ŞI/ SAU ADEVERINŢE CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ (tip carte de muncă);
-ADEVERINŢE MEDICALE- de la medicul de familie; de la psihiatru; de la psiholog-apt pentru postul pentru care candidează
-ACTE PREVAZUTE ÎN “CONDIŢII” pentru fiecare post
-TAXĂ CONCURS 50 LEI

ATENŢIE

Toate actele vor fi depuse în xerocopii şi vor fi însoţite de originale pentru conformitate.

Actele depuse în dosarul de concurs nu se mai restituie.

Nota minimă pentru promovare la fiecare probă este 7;
-Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este  12.08.2019, până la orele 09,00;

PROBA SCRISĂ                      – 19.08.2019,  ora 12,00
PROBA INTERVIU                 – 26.08.2019,  ora 10,00

-PERSOANELE CARE VOR PROMOVA  CONCURSUL  VOR FI REPARTIZATE PE LOCURI DE MUNCĂ CONFORM LEGII 95/2006  ÎN ORDINEA MEDIILOR OBŢINUTE.

DEASEMENI SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TULCEA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA ANATOMIE PATOLOGICĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ.

RELAŢII LA COMPARTIMENTUL RUNOS- TEL. 0240.532.958.