In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, U.A.T. Comuna Sarichioi, judetul Sarichioi, CUI 4508614,        Tel. 0240/563538, Fax. 0240/563511, intentioneaza sa solicite de la ABA Dobrogea Litoral, SGA Tulcea, avizul modificator al Avizul de Gospodãrire a Apelor 17/19.04.2018 pentru realizarea lucrãrilor de construire si modernizare retea canalizare menajera in comuna Sarichioi, judetul Tulcea

Aceaste lucrari fac parte din investiţia denumita ,,Construire si modernizare retea canalizare menajera in localitatile Sarichioi si Zebil, comuna Sarichioi, judetul Tulcea”.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului modificator de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul avizului la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului – Primaria Sarichioi, la adresa: str. Principala nr.254, sat Sarichioi, comuna Sarichioi, judetul Tulcea sau la Tel 0240/563538 ; Fax. 0240/563511 dupã data de 12.08.2019. 

Primar,
Finoghen Vitali-Cristian