Aquaserv intenţionează să înlocuiască cele aproximativ 24.000 de apometre din judeţ cu unele noi ce conţin module radio de telecitire. Pentru ca proiectul să fie implementat este nevoie de hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) a societăţii, care se va întruni în data de 18 decembrie.

Citiţi continuarea în paginile ziarului DELTA.