Mai multe localităţi din judeţul Tulcea vor primi fonduri europene pentru a înregistra imobilele în sistemul de cadastru şi de carte funciară. Este vorba despre Casimcea, Cerna, Jurilovca, Maliuc, Mihai Bravu, Sarichioi şi Topolog.

Procedura de achiziţie a serviciilor de cadastru a fost lansată deja în SEAP, iar firmele de cadastru pot depune oferte până pe data de 27 iulie.

Andrei Baciu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) invită cele aproape 100 de  firme de cadastru din Tulcea să depună oferte pe SEAP.  La Tulcea, există  99 de firme autorizate, dintre care 76 sunt persoane fizice, iar 23 sunt persoane juridice.

Dacă în anii trecuţi, primarii se plângeau că firmele de cadastru nu se înghesuiau să ia lucrările, anul acesta situaţia s-ar putea schimba deoarece condiţiile de licitaţie au fost îmbu-nătăţite, iar bugetul alocat este unul mai mare.

Pe piaţa liberă din Tulcea, preţul mediu perceput de firmele de cadastrare este de 159,15 lei/ha.

„Invităm firmele de cadastru din Tulcea să depună oferte pentru  licitaţiile de cadastrare a celor şapte comune din judeţ. Cadastrarea este gratuită, se decontează prin fonduri europene şi este păcat să nu le facem. Licitaţiile au condiţiile îmbunătăţite faţă de cele de anul trecut.  Bugetul alocat anul acesta este unul mai mare faţă de anii trecuţi. Anul acesta s-au îmbunătăţit şi condiţiile de plată, au mai multe livrabile şi nu mai trebui să finanţeze contractul din banii proprii până la sfârşit. Există circa trei livrabile intermediare, după fiecare etapă ei primesc banii. Cadastrarea se face pe teritoriul comunelor, atât extravilan cât şi intravilan”, ne-a declarat subsecretar de stat, Andrei Baciu.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a iniţiat o procedură de licitaţie deschisă pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 246 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT), din 30 de judeţe.

Contractul de finanţare prevede înregistrarea sistematică a proprietăţilor care însumează o suprafaţă de peste 173.000 de hectare din 116 sectoare cadastrale din 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea. Suma alocată este de  27.586.150,66 de lei.

Lucrările sunt finanţate prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020. ANCPI a publicat anunţul în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. Finanţarea este asigurată din fonduri europene, prin POR – proiectul major privind creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România.

Procedura de achiziţie publică se desfăşoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafaţa estimată a celor 246 de loturi este de 1,8 milioane ha. Procedura se va reflecta în încheierea de contracte multianuale/lot, pentru doi ani. Valoarea estimată este de 354 de milioane de lei, fără TVA.

Anunţul a fost publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, astfel încât la această procedură pot depune oferte operatori economici din ţară sau din străinătate care îndeplinesc cerinţele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 27 iulie.

Proiectul completează obiectivul programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5,7 milioane ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale. Valoarea proiectului este 312 milioane de euro, din care 265 de milioane fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46 de milioane cofinanţare de la bugetul de stat.

Selectarea comunelor a fost făcută după criterii de prioritizare: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României; care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe; în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.