Comunicat de presă

Data: 6 august 2020

Lansarea proiectului
“Creșterea competitivității S.C. COVABUM PRODCOM S.R.L. prin crearea unei unități noi în zona ITI”

S.C. COVABUM PRODCOM S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea competitivității S.C. COVABUM PRODCOM S.R.L. prin crearea unei unități noi în zona ITI”, cod SMIS 125401, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A ITI: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 7.736.543,32 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.594.919,13 lei.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice a firmei Covabum Prodcom S.R.L. prin achiziționarea de utilaje care asigură creșterea productivității muncii în noua unitate de servicii deschisă în zona ITI Delta Dunării.

Obiectiv specific 1: Dotarea societății cu 7 utilaje performante concomitent cu asigurarea calității serviciilor prestate si creșterea vizibilității societății in mediul on-line și prin participarea la o expoziție internațională.

Proiectul constă în achiziționarea următoarelor utilaje: pompă de beton, malaxor, autogreder, cilindru vibrocompactor, încărcător frontal, buldozer, excavator, care vor fi închiriate cu operator în special unor firme de construcții sau unor instituții publice.

Obiectiv specific 2: Dezvoltarea durabilă a societății prin achiziționarea de utilaje eficiente, care respectă standardele de mediu, utilizarea de resurse regenerabile de energie, șansa de ocupare a unuia din noile locuri de muncă de către o persoană defavorizată.

Durata de implementare a proiectului este de 47 luni: respectiv de la data 01.07.2018 până la data 31.05.2022.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: ALBERTO-FRANCISC NOVABILSCHI, Tel.: 0763601779, E-mail: covabumprodcom@yahoo.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.