Comunicat de presă

Data: 5 august 2020

Lansarea proiectului
“Competitivitate prin dezvoltarea activităţii”

S.C. ELECTRO ORIZONT S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Competitivitate prin dezvoltarea activităţii”, cod SMIS 124207, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A ITI: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.740.335,60 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.647.594,10 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea activităţii firmei prin inovaţie şi introducerea de echipamente şi tehnologii moderne, precum şi creşterea competitivităţii firmei pe plan regional şi naţional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creşterea competitivităţii firmei prin achiziţia de echipamente performante în vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor;
  • Extinderea pieţei de prestare a serviciilor prin deschiderea unui nou punct de lucru şi internaţionalizarea firmei prin participarea la târguri internaţionale în calitate de expozant;
  • Promovarea măsurilor de îmbunătăţire a mediului înconjurător prin recertificarea sistemului de management de mediu, promovarea măsurilor de creştere a eficienţei energetice prin dotarea cu echipamente mai eficiente energetic, precum şi angajarea de persoane din categorii defavorizate.

Perioada de implementare a proiectului este de 35 luni: respectiv de la 14.05.2018 până la data de 31.03.2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Coman Ioan, Tel: 0744640865, E-mail: coman@orizont.net

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.