SC CORAL IMPEX SRL, punct de lucru in Municipiul Tulcea, str. Isaccei, Bl. I 6, Sc. C, Ap. 6, Tel/Fax: 0240/510059 , in baza contractului de achizitie publica de servicii nr. 43212/08.11.2021 privind serviciului public de salubrizare – activitatile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare, incheiat cu Municipiul Tulcea si in baza Programului unitar de actiune pe anul 2023 va informeaza ca in perioada 05-16.07.2023 se vor executa tratamente fitosanitare in vederea prevenirii si combaterii daunatorilor si bolilor la arborii de pe aliniamentele stradale, parcuri, etc din municipiul Tulcea.

Actiunea de combatere a daunatorilor si bolilor la arborii de pe aliniamentele stradale, parcuri   se va desfasura cu un numar de 4  echipe repartizate in cele 4 sectoare in perioada 05- 16.07.2023, in intervalul orar 20,00 – 06,00 in functie de conditiile meteo.

Substantele folosite pentru tratamentele fitosanitare fac parte din Lista produselor de protectia plantelor si sunt omologate de  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Comisia Nationala de Omologare.

Substantele utilizate sunt:

  •  KARATE ZEON, insecticid, substanta activa lambda-cihalotrin, grupa de toxicitate 3, cu diluţia de 2 ml /10 litri apa.
  • CHORUS 50, fungicid, substanta activa ciprodinil , grupa de toxicitate 4, cu diluţia de 4,5 gr in 10 litri apa.

MASURI DE PRIM AJUTOR SPECIFICE SUBSTANTEI  KARATE ZEON SI CHORUS 50,  RECOMANDATE DE PRODUCATOR:

  • Recomandări generale: Păstrați recipientul produsului, eticheta sau Fișa cu date de securitate. Veti avea nevoie de acestea în cazul apelării numărului de urgențe Syngenta, contactării unui centru specializat în otrăviri, unui medic sau dacă mergeți la un tratament.
  • Inhalare: Duceți imediat pacientul la aer. Dacă respirația este neregulată sau a încetat, efectuați respirație artificială. Asigurați-vă că pacientului nu îi este frig și că este relaxat. Contactați imediat medicul sau Biroul de informare toxicologică.
  • Contact cu pielea: Înlăturați imediat îmbrăcămintea contaminată. Spălați temeinic părțile afectate ale corpului cu săpun și apă din abundență. Dacă iritația pe piele persistă, contactați medicul. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de refolosire.
  • Contact cu ochii: Clătiți ochii (și sub pleoape) cu apă curată timp de cel puțin 15 minute. Indepărtați lentilele de contact. Contactați imediat medicul.
  • Ingerare: În caz de înghițire, contactați imediat medicul și arătați recipientul sau eticheta produsului.

NU provocați voma.

Rugam cetatenii Municipiului Tulcea sa evite zonele unde se efectueaza serviciile de combatere a daunatorilor si bolilor la arbori.

Crescatorii de albine sunt rugati ca in perioada efectuarii tratamentelor fitosanitare sa ia toate masurile pentru protejarea familiiilor de albine, in caz contrar SC CORAL IMPEX si Primaria Municipiului Tulcea sunt absolvite de orice responsabilitate.