Comunicat de presă

Data: 15 iunie 2020

Lansarea proiectului „Dezvoltarea activității și creșterea competitivității societății Mega Edil Logistics S.R.L. prin achiziția de utilaje de construcții”

MEGA EDIL LOGISTICS S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea activității și creșterea competitivității societății Mega Edil Logistics S.R.L. prin achiziția de utilaje de construcții”, cod SMIS 125294, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A.: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare  Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 8.815.015,13 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.532.667,58 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice a firmei MEGA EDIL LOGISTICS S.R.L. prin crearea, dotarea și amplasarea în zona ITI Delta Dunării a unei noi unități de prestare servicii. Obiectivul general va fi atins prin dotarea punctului de lucru din orașul Babadag cu 11 utilaje specializate de construcție: 1 Buldozer, 2 Încarcator pe pneuri, 3 Buldoexcavator, 1 Excavator pe șenile 26t, 2 Excavator pe pneuri, 1 Excavator pe șenile 8.4 t, 1 Mini Încarcator care permit societății să asigure lucrari de calitate în condiții de productivitate sporită, respectiv CAEN 4399, crearea unui loc nou de muncă și utilizarea eficientă a resurselor, precum și implementarea sistemului de management al calității și mediului conform ISO 9001:2015.

Durata de implementare a proiectului este de 46  luni:  respectiv de  la data 01.07.2018 până la data 30.04.2022.

Informaţii suplimentare se pot obţine la florea.mihaela6802@gmail.com, sediul social: Sat Lipia, Strada Principală nr 867F , Comuna Merei, județul Buzău, România.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.