Comunicat de presă

Data: 15 iunie 2020

Lansarea proiectului „Extinderea capacității avansate de dezvoltare a serviciilor societății Mega Edil S.R.L.”

MEGA EDIL S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Extinderea capacității avansate de dezvoltare a serviciilor societății Mega Edil S.R.L.”, cod SMIS 125295, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare  Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 8.886.430,27 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.568.868,29 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice a firmei S.C. MEGA EDIL S.R.L. prin crearea, dotarea și amplasarea în zona ITI Delta Dunării a unei noi unități de prestare servicii. Obiectivul general va fi atins prin dotarea punctului de lucru din orașul Babadag cu 13 utilaje specializate de construcție: 1 Greder, 1 sistem de ghidare automată cu stație totală robotizată, 1 Compactor de asfalt, 3 Miniexcavator pe șenile, 1 Finisor Asfalt, 1 Buldoexcavator, 1 Excavator pe șenile, 2 Miniîncarcator rigid, 1 Încarcator pe pneuri, 1 buc Compactor de sol care permit societății să asigure lucrări de calitate în condiții de productivitate sporită, respectiv CAEN 4399, crearea unui loc nou de muncă și utilizarea eficientă a resurselor, precum și implementarea sistemului de management al calității și mediului conform ISO 9001:2015.

Durata de implementare a proiectului este de 47  luni:  respectiv de  la data 01.06.2018 până la data 30.04.2022.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:  Sorin Blăgău – Administrator, tel: 0786.478.334, email: blagau.sorin70@gmail.com, sediul social: Sat Lipia, Strada Principală nr. 867F  Comuna Merei, județul Buzău, România.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.