Comunicat de presă

Data: 28 octombrie 2020

Lansarea proiectului
Lucrări de pregătire a terenului la ERRA GREEN S.R.L

ERRA GREEN S.R.L, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Lucrari de pregatire a terenului la ERRA GREEN S.R.L.”, cod SMIS 125893, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 ITI: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud- Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7,383,672.73 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4,436,915.30 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea competitivitatii economice a societatii ERRA GREEN SRL prin achizitionarea unor utilaje care sa faciliteze realizarea lucrarilor de pregatire a terenului.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

1. Crearea unei noi unitati de prestare servicii in domeniul de activitate 4312 – Lucrari de pregatire a terenului pana la finalizarea implementarii proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 46 luni (01.07.2018 – 30.04.2022).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0721.563.794; e-mail: ruxandra.vaduva@gmail.com, persoana de contact: Ruxandra VADUVA.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.