ASOCIATIA G.A.L MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE anunță lansarea în perioada 28.10.2020 – 27.11.2020, respectiv 28.10.2020 – 24.12.2020 a următoarelor sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL MUNȚII MĂCINULUI – DUNĂREA VECHE:

 1. 1. M5/6A – Sprijinirea antreprenoriatului și incubarea micilor afaceri în turism în teritoriul Munții Măcinului – Dunărea Veche
 • Alocare financiară: 20.000 euro
 • Suma maximă nerambursabilă: max 20.000 euro/proiect
 • Tipul sprijinului nerambursabil: sumă forfetară pentru finanțarea înființării de noi activități turistice în teritoriul Munții Măcinului – Dunărea Veche, pe baza unui plan de afaceri
 • Data limită de primire a proiectelor: 27.11.2020

Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii se oprește înainte de termenul limită atunci când valoarea totală a proiectelor depuse ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii, cu excepția primelor 5 zile calendaristice ale sesiunii, când oprirea depunerilor de proiecte nu este permisă, indiferent de valoarea proiectelor depuse.

 • Beneficiari eligibili: Fermieri, Micro–întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spațiul rural, Micro–întreprinderi şi întreprinderi mici noi
 • Punctajul minim de selecție: 30 puncte
 1. M9/6B – Valorificarea turistică a patrimoniului natural, istoric și cultural al teritoriul Munții Măcinului – Dunărea Veche
 • Alocare financiară: 42.860 euro
 • Suma maxima nerambursabilă: 42.860 euro/proiect
 • Intensitatea sprijinului: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile
 • Tipul sprijinului nerambursabil: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, plati in avans
 • Data limită de primire a proiectelor: 24.12.2020
 • Beneficiari eligibili: Comunele, Asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI), ONG-uri, Administratorii ariilor naturale protejate aflate pe teritoriul GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche
 • Punctajul minim de selecție: 20 puncte

Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă în perioada 28.10.2020 – 27.11.2020 pentru Masura 5/6A, respectiv 28.10.2020 – 24.12.2020 pentru Masura 9/6B. Termenul limită de depunere a proiectelor este 27.11.2020 pentru Masura M5/6A, respectiv 24.12.2020 pentru Masura M9/6B, ora 14.00.

Proiectele vor fi depuse la sediul G.A.L Munții Măcinului – Dunărea Veche din Com. Cerna, str. Școlii, nr. 2, de luni până vineri, între orele 10:00- 14:00.

Informații detaliate privind accesarea și implementarea proiectelor în cadrul Măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului și anexele acestora, versiunile in vigoare la momentul lansarii apelurilor de selectie, publicate pe pagina de internet a G.A.L. Munții Măcinului – Dunărea Veche  www.galmuntiimacinului.ro sau, în versiune tiparită, la sediul GAL Munții Măcinului – Dunărea Veche din com. Cerna, str. Școlii, nr. 2.

Teritoriul eligibil GAL MUNȚII MĂCINULUI – DUNĂREA VECHE este format din comunele Beidaud, Carcaliu, Cerna, Ciucurova, Dăeni, Dorobanțu, Hamcearca, Horia, Izvoarele, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Stejaru, Topolog, Turcoaia și Valea Teilor.

Datele de contact ale Asociatiei GAL MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE,
unde pot fi obtinute informatii suplimentare sunt:

Adresa: com. CERNA, Str. Scolii nr. 2, judetul Tulcea
E-mail: office@aspir-leader.ro, office@galmuntiimacinului.ro
Tel./Fax: 0374.088.605
Tel. mobil: 0746.290.266, 0742.246.828, 0742.246.827