Comunicat de presă

Data: Decembrie 2020

Finalizarea proiectului
“Producție video la Grup Fort Studio S.R.L.”


GRUP FORT STUDIO S.R.L, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Producție video la Grup Fort Studio S.R.L.”, cod MySMIS 119331, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A ITI: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității economice a societății Grup Fort Studio S.R.L. prin achiziționarea de echipamente pentru producție video.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
1. Dezvoltarea activității societății Grup Fort Studio S.R.L. prin crearea a 3 locuri noi de muncă, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
2. Achiziționarea a 20 echipamente pentru producție video, 1 echipament informatic, 1 program informatic pană la finalizarea implementării proiectului – prin prezentul proiect se dorește dezvoltarea activității curente din cadrul societății, respectiv în domeniul producției video.

Rezultatele proiectului sunt:
1. 1 proiect implementat cu succes;
2. 20 echipamente pentru productie video, 1 echipament informatic, 1 program informatic achizitionate.

Valoarea totală a proiectului este de 1.150.763,32 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 739.776,42 lei.

Impactul investiției la nivelul regiunii Sud Est constă în creșterea calității serviciilor prestate, creşterea gradului de ocupare a forței de muncă prin crearea de noi locuri de muncă necesare în etapa actuală de dezvoltare economică regională.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la numărul de telefon: 0728.428.421; e-mail: office.cristinanedelcu@gmail.com,  persoana de contact: Nedelcu Cristina.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.