Comunicat de presă

Data: 06.02 2021

Lansarea proiectului
„Diversificarea activității NOARIM GROUP SRL prin dezvoltarea de servicii hoteliere”


NOARIM GROUP S.R.L, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul Diversificarea activității NOARIM GROUP SRL prin dezvoltarea de servicii hoteliere”, cod SMIS 125896, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – ,,Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 A ITI -: ,,Sprijinirea creării și extinderea capacitaților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de organism intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.690.291.22 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.580.477,00 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a NOARIM GROUP SRL, într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională și anume în activitatea conform CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilitați de cazare similare, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează :

 1. Diversificarea gamei activității economice prin dezvoltarea activității de prestări servicii de către societate și anume servicii de cazare. Acest obiectiv este realizabil prin achiziția unui hotel plutitor complet utilat.
 2. Menținerea unui avantaj concurențial susținut, prin:
  • Implementarea serviciului de certificare de serviciu specific activității desfășurate în cadrul proiectului (certificarea serviciilor noi prevăzute în cadrul  proiectului)
  • Implementarea procesului de certificare a sistemului de management al calității ISO 9001;
  • Participarea, în calitate de expozant, la un târg internațional de profil
 1. Respectarea și promovarea principiilor orizontale privind dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse prin:
  • Hotelul plutitor este dotat cu un sistem energogen cu panouri fotovoltaice;
  • Angajarea a 3 persoane din care 1 persoană din categorii defavorizate cu „vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani”
  • Includerea persoanelor de sex feminin în echipa de management și implementarea a proiectului;

Durata de implementare a proiectului este de 49  luni: respectiv de la data 01.08.2018 până la data 31.08.2022

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la: Olaru Sergiu-Mihail, Administrator, tel: 0748222443, email: mihai.olaru@noarimgroup.ro

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.