În conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi a Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţie

SOCIETATEA/TITULAR  S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA

SEDIU  Str. Isaccei nr. 73, Tulcea

TELEFON/FAX  0240 527896 / 0240 522348

ACTIVITATEA  Centralele termice C.T. Grădinari, C.T. 13, C.T. 15, C.T. 16, C.T. 17, C.T. 20 și C.T. 21  – Producere şi furnizare  energie termică şi apă caldă de consum

AMPLASARE OBIECTIV  C.T. GrădinariStr. Grădinari, bl. 39; C.T. 13 – Str. Tudor Vladimirescu nr. 3; C.T. 15 – Str. Păcii, bl. P21; C.T. 16 – Str. Păcii, bl. S2; C.T. 17 – Str. Sabinelor, bl. E3; C.T. 20 – Str. Sabinelor, bl. C1; C.T. 21 – Str. Sabinelor, bl. C9.

SCOPUL ACTIVITĂŢII  PRODUCERE ŞI FURNIZARE ENERGIE TERMICĂ ŞI APĂ CALDĂ DE CONSUM  – cod CAEN 3530

PREZENTAREA ACTIVITĂŢII

Producerea agentului termic pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum pentru fiecare centrală termică se realizează astfel:

  • la C.T. Grădinari prin intermediul a 2 cazane având capacitatea calorică de 0,469 MWt   Combustibilul utilizat este C.L.U.;
  • la C.T. 13 prin intermediul a 3 cazane, unul având capacitatea calorică de 1,48 MWt și 2 cazane cu 1,25 MWt  fiecare.  Combustibilul utilizat este gazul natural;
  • la C.T. 15 prin intermediul a 3 cazane având capacitatea calorică de 0,6 MWt    Combustibilul utilizat este gazul natural;
  • la C.T. 16 prin intermediul a 5 cazane, 3 având capacitatea calorică de 0,6 MWt și 2 cazane cu 1,25 MW  Combustibilul utilizat este gazul natural;
  • la C.T. 17 prin intermediul a 2 cazane, unul având capacitatea calorică de 1,25 MWt și un cazan cu 1,48 MWt  .  Combustibilul utilizat este gazul natural;
  • la C.T. 20 prin intermediul a 2 cazane, unul având capacitatea calorică de 1,25 MWt și un cazan cu 1,48 MWt  .  Combustibilul utilizat este gazul natural;
  • la C.T. 21 prin intermediul a 3 cazane, două având capacitatea calorică de 1,25 MWt fiecare și un cazan cu 1,48 MWt  .  Combustibilul utilizat este gazul natural.

INFORMAŢII cu privire la măsurile de protecţie a factorilor de mediu şi despre eventualul impact asupra factorilor de mediu

Activitatea menţionată se încadrează în categoria activităţilor cu impact redus asupra mediului. În vederea colectării deşeurilor au fost amplasate recipiente pentru depozitarea deşeurilor menajere,  precum şi recipiente pentru deşeuri colectate selectiv (hârtie, sticlă, plastic şi metal).

ANUNŢĂ

publicul interesat asupra depunerii solicitării şi documentaţiei tehnice în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului generat de activitatea desfășurată şi observaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei de Protecţie a Mediului Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, telefon 0240 510620, fax 0240 510621, de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.