Comunicat de presă

Data: 26 august 2020

Lansarea proiectului
“ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI NOI DE TESTARE ȘI ANALIZE TEHNICE”

S.C UNIC IULIROM ORIZONT S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI NOI DE TESTARE ȘI ANALIZE TEHNICE”, cod MySMIS 124148, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 ITI: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 7.657.113,22 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de  4.585.237,42  lei.

Obiectivul general al proiectului urmărește îmbunătățirea competitivității economice la S.C. UNIC IULIROM ORIZONT S.R.L. prin creșterea productivității muncii, realizarea unei investiții inițiale ce vizează crearea unei noi unități de testări și analize tehnice, achiziționând echipamente performante urmărind adaptarea la cerințele pieței prin întărirea capacității de  promovare a serviciilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS1 – Înființarea unei noi capacități de prestări de servicii, în Municipiul Tulcea, prin prestarea de servicii noi în domeniul de activitate CAEN 7120 – Activități de testare și analize tehnice
  2. OS2 – Creștere puterii comerciale de negociere a societății și a expunerii sale în mediul internațional, în legatură cu activitatea de prestări de servicii de testare și analize tehnice
  3. OS3 – Dezvoltarea notorietății întreprinderii drept promotoare a spiritului antreprenorial și a ideilor noi în sectorul competitiv al testării și analizelor tehnice.

Durata de implementare a proiectului este de 43  luni:  respectiv de  la data 13.06.2018 până la data 31.12.2021.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la SC UNIC IULIROM ORIZONT SRL cu sediul în Comuna Rucăr, Sat Rucăr, Str. Col. Dumitru Anastasescu, nr. 8, județul Argeș, telefon: 0721667367, e-mail: oana.bobica@cromatec.ro, persoană de contact: OANA BOBICĂ.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.