Comunicat de presă

Data: Decembrie 2020

Finalizarea proiectului
“Creșterea competitivității și mobilității General Pro Invest prin investiții SMART”


GENERAL PRO INVEST SRL în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Creșterea competitivității și mobilității General Pro Invest prin investiții SMART”, cod SMIS 123647 finanțat prin, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, POR/2018/2/2.2.A/ITI, Apel Dedicat Zonei De Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării.

Obiectivele proiectului sunt:
1. Crearea unei noi unități de producție
2. Certificarea completă a sistemelor de management și certificarea conformității produselor
3. Recunoașterea companiei pe plan internațional

Rezultatele proiectului sunt:
1. Unitate mobilă de producție beton funcțională, dotată cu echipamente performante ce înglobează tehnologii moderne.
Odata activitațile implementate, compania a obținut o unitate mobilă de producție beton care va putea funcționa la standarde înalte, unitatea fiind compusa din: statie de betoane, pompa de beton stationara, autopompa, instalatie reciclare, incarcator frontal, autobetoniere, cantar industrial, grup electrogen, ansamblu laborator de încercări, sistem de obținere a energiei prin utilizarea de surse alternative de energie, container cu destinatia grupuri sanitare si vestiare, sistem informatic automatizare stație de betoane.

2. Obținerea certificării Sistemului de management integrat – ISO 9001, ISO 14001 si ISO 45001 si obținerea certificării stației de betoane care va determina certificarea produsului, acesta fiind la livrare însoțit de declarație de conformitate.

3. Participarea la târgul internațional Construma 2020, în calitate de expozant.
Valoarea totală a proiectului este de 7.943.585,77 lei din care Valoarea finanțării nerambursabile este de 4.650.125,34 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiuni: Obiectivul general al General Pro Invest a fost de a aborda noi piețe la nivel național, prin crearea unei noi unități de producție mobilă în domeniul de activitate corespondent codului CAEN 2363, respectiv fabricarea betonului. Acest obiectiv a putut fi atins prin realizarea investiției propuse și descrise anterior. Aceste active performanțe care vor reduce timpii de lucru, vor contribui la obținerea unor produse de calitate, datorită îmbunătățirii procesului productiv, reducerea costurilor auxiliare, determinând astfel creșterea productivității și a competitivității pe piață. Odată proiectul implementat, compania a obținut o unitate mobilă de producție beton care va funcționa la standarde.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: GENERAL PRO INVEST SRL, mun. Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia, nr. 213E, parter, ap. 1, jud. Cluj, cod poștal 400220, J12/2494/2004, CUI 16572076, Tel. 0264445588, e-mail: mail@generalproinvest.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.