Comunicat de presă

Data: 11 august 2020

Lansarea proiectului
“ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI NOI PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE OUTDOOR”

S.C STAGE MEDIA EXPERT S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI NOI PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE OUTDOOR”, cod MySMIS 125539, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 ITI: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 7.062.228,49 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de  4.264.817,43  lei.

Obiectivul general al proiectului urmărește îmbunătățirea competitivității economice la S.C. STAGE MEDIA EXPERT S.R.L. prin creșterea productivității muncii, realizarea unei investiții inițiale ce vizează crearea unei noi unități de prestări servicii de organizare evenimente outdoor, achiziționând echipamente performante și adaptate pentru a fi utilizate de persoane cu dezabilități, urmărind adaptarea la cerințele pieței prin întărirea capacității de  promovare a serviciilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS1 – Înființarea unei noi capacități de prestări de servicii, în Orașul Măcin, prin prestarea de servicii noi în domeniul de activitate CAEN 9329-Alte activități recreative și distractive n.c.a – organizarea de evenimente outdoor.
  2. OS2 – Creștere puterii comerciale de negociere a societății și a expunerii sale în mediul internațional, în legatură cu activitatea de prestări de servicii de organizare evenimente outdoor.
  3. OS3 – Dezvoltarea notorietății întreprinderii drept promotoare a spiritului antreprenorial și a ideilor noi în sectorul competitiv al organizării de evenimente outdoor.

Durata de implementare a proiectului este de 43  luni:  respectiv de  la data 01.06.2018 până la data 31.12.2021.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la STAGE MEDIA EXPERT SRL cu sediul în Municipiul Ploiești, Str. 13 Septembrie, nr. 14, județul Prahova, telefon: 0799873060, e-mail: stagemediaexpert@gmail.com, persoană de contact: RĂZVAN-AUREL NEAGU.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.