Comunicat de presă

Data: 15 iunie 2020

Lansarea proiectului „Creșterea competitivității și dezvoltării la S.C. NICOSORIAN AGRO S.R.L.”

S.C. NICOSORIAN AGRO S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea competitivității și dezvoltarii la S.C. NICOSORIAN AGRO S.R.L.”, cod SMIS 124699, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A  : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare  Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 6.372.355,02 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.807.352,12  lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice a firmei S.C. NICOSORIAN AGRO S.R.L. prin crearea, dotarea și amplasarea în zona ITI Delta Dunării a unei noi unități de prestare servicii. Obiectivul general va fi atins prin dotarea punctului de lucru din orașul Babadag cu 8 utilaje specializate de construcție , 2 buldoexcavator, 2 excavator șenile, 1 excavator pneuri, 1 încarcator frontal, 1 mini încarcator frontal, 1 mini excavator care permit societății să dezvolte o activitate nouă, pe care nu a mai desfașurat-o până în prezent, respectiv CAEN 4399, crearea a 6 locuri noi de muncă și utilizarea eficientă a resurselor, precum și implementarea sistemului de management al calității și mediului conform ISO 9001:2015.

Durata de implementare a proiectului este de 47 luni: respectiv de  la data 05.06.2018 până la data 30.04.2022.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:  Nicoleta Iancu – Administrator, tel: 0787.434.868, email: iancu.nicoleta89@gmail.com, sediul social: Sat Grojdibodu, Comuna Grojdibodu, Strada Costache Sălcianu, nr 14, camera 3, jud. Olt, România.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.