Comunicat de presă

Data: 15 iunie 2020

Lansarea proiectului „Creșterea competitivității și dezvoltarea activității la S.C. ITARO S.R.L.

ITARO S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea competitivității și dezvoltarea activității la S.C. ITARO S.R.L.”, cod SMIS 123781, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.847.955,83 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.649.265,85 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice a firmei S.C. ITARO S.R.L. și valorificarea sectorului productiv al activității companiei prin extinderea și modernizarea acesteia. Obiectivul general va fi atins prin dotarea punctului de lucru din orașul Măcin cu 8 utilaje specializate de construcție: 1 Automacara, 1 Buldozer, 1 Încărcător frontal, 1 Excavator, 1 Autogreder, 1 Cilindru compactor, 1 Buldoexcavator, 1 Mini încărcător, care permit societății să asigure lucrări de calitate în condiții de productivitate sporită, respectiv CAEN 4211 crearea a două noi locuri de muncă și utilizarea eficientă a resurselor, precum și implementarea sistemului de management al calității și mediului conform ISO 9001:2015.

Durata de implementare a proiectului este 46 luni: respectiv de la data 01.06.2018 până la data 31.03.2022.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:  Doru Roșca – Administrator, tel: 0744.566.724, email: roscadoru@gmail.com, sediul social: Municipiul Slobozia, Str. Șoseaua Brăilei, nr.17, județul Ialomița, cod poștal  920095, România.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.