„Cel mai mare avantaj e că eu nu fur. Cel mai mare dezavantaj e că nu pot să mint locuitorii!”

Preşedintele PNL Tulcea, Ştefan Ilie este unul dintre cei nouă candidaţi la alegerile locale pentru funcţia de primar al municipiului Tulcea. Din anul 2004 şi până pe 5 august 2020 a ocupat funcţia de primar al comunei Luncaviţa.

Ştefan Ilie s-a născut la data de 30 iulie 1977, este căsătorit şi are doi copii.

– Cum vă definiţi: om de administraţie sau politician?

– Om.

– Cât de importantă este pentru un primar o majoritate prietenoasă în Consiliul Local?

– Foarte importantă. De aceea trebuie să o câştig.

– Notorietatea dumneavoastră este construită pe poziţia de primar al Luncaviţei şi unii consideră că acest lucru ar putea fi un dezavantaj în bătălia electorală pentru Primăria municipiului. Cum comentaţi?

– Nu comentez. Cred că sunteţi cu toţii sătui de comentaci. Eu nu comentez, eu am demonstrat la Luncaviţa şi voi demonstra cu atât mai mult în Tulcea.

– Când veţi fi ales primar veţi numi un city manager?

– Cu siguranţă. Faptul că până acum nu a existat un city manager mi se pare scandalos.

Asta arată că un singur om a vrut să concentreze puterea de decizie. Ceea ce nu e deloc normal.

– Care este cel mai mare avantaj/dezavantaj personal în calitate de primar?

– Cel mai mare avantaj e că eu nu fur. Cel mai mare dezavantaj e că nu pot să mint locuitorii.

– Care este punctul slab în Primăria Tulcea referindu-ne aici la direcţiile şi societăţile din subordinea instituţiei?

– Aceasta nu e o întrebare grea, dar e foarte complexă. Va fi greu să răspund aici la aşa ceva.

Punctul slab este faptul că nu s-a urmărit performanţa!

Punctul slab e că s-au tolerat incompetenţi. Alt punct slab e lipsa, aproape totală, de comunicare între serviciile publice ale primăriei şi tulceni.

– Care dintre societăţile primăriei ar trebui închisă sau reformată din temelii?  Veţi da afară oameni din primărie?

– Toate trebuie reformate. Ideea noastră nu e să dăm oameni afară, ci să eficientizăm munca. Aceia care vor munci, vor rămâne, desigur. Cine, însă, nu se va putea despărţi de practicile vechi şi va vrea să ia salariu, dar să nu muncească, da!, acela va pleca.

– Care ar fi cea mai importantă problemă nerezolvată, din punctul dumneavoastră de vedere, la nivelul oraşului şi care ar fi soluţiile?

– Principala problemă este chiar administraţia locală, care s-a îndepărtat foarte mult de tulceni. O administraţie aproape de oameni este principiul care va coordona întreaga mea activitate ca primar al municipiului. Vom împărţi oraşul pe zone, cu administratori aleşi de locuitori din rândurile lor, care vor ţine legătura dintre cetăţeni şi administraţia publică, totul dublat de un telefon verde şi de o aplicaţie App de semnalare a problemelor. Toate vor funcţiona împreună şi fiecare tulcean, de orice vârstă, se va putea adresa autorităţilor locale. Niciodată nu va putea o administraţie de birou să ştie ce se întâmplă în oraş.

Dialogul cu locuitorii va identifica nevoile, urgenţele, iar autoritatea se va preocupa de rezolvarea lor prin intervenţii directe şi atragerea de surse de finanţare. Comunicarea publică, la vedere, cu tulcenii va determina munca autorităţii locale şi va rezolva problemele care ţin de curăţenie, străzi şi trotuare, gaz metan, spaţii verzi, canalizări şi siguranţă publică.

– Cât de important este pentru un primar să aibă o culoare politică similară cu cea a Guvernului?

– Nu e rău să fie aşa, dar nici nu e o condiţie. Poţi fi prigonit de partidul tău, după cum se poate să convingi un partid potrivnic de justeţea demersului tău.

– Pe câţi dintre consilierii locali aflaţi pe lista de vot i-aţi propus personal?

– Am propus personal cam 11-12. Exact majoritatea necesară. Dar sunt de acord cu toţi.

Va fi o echipă bună pentru municipiu.

– Pentru mandatul 2020-2024, care este proiectul politic cel mai ambiţios pe care îl aveţi şi care este sursa de finanţare?

– Oraşul nou, care este la fel de important ca oraşul vechi: Tulcea.

Proiectul meu şi al echipei mele.

Este poarta Deltei şi are o moştenire culturală deosebită. Trebuie să devină un oraş turistic de destinaţie şi nu doar de tranzit, cu locuitori care să prospere.

Strategia include obligatoriu resurse umane de specialitate, dezvoltarea antreprenoriatului şi a investiţiilor private, atragerea şi utilizarea eficientă a tuturor fondurilor publice locale, nerambursabile şi, mai ales, europene.

Vom avea ca principiu de dezvoltare că fiecare zi în plus petrecută de un vizitator în Tulcea înseamnă enorm pentru economia locală şi implicit pentru creşterea confortului tulcenilor.

Pentru asta vom investi în creşterea ofertelor pe care oraşul le poate oferi: punerea în valoare a zonelor naturale şi a spaţiilor publice, din care multe acum stau în paragină, a muzeelor, a multiculturalismului local, care este unul dintre cele mai mari valori ale noastre. Sprijinirea evenimentelor frumoase, culturale, sportive şi parteneriatele ce vor pune Tulcea pe harta Europeană, atât prin poziţia pe Dunăre cât şi prin dezvoltarea legăturilor etniilor cu ţările lor de origine, sunt axe de dezvoltare a economiei locale. Voi avea o colaborare permanentă cu fiecare comunitate, iar reprezentanţii acestora se vor implica în proiecte în care primăria va fi un partener activ.

Transportul public şi o infrastructură modernă aferentă nu vor creşte doar confortul locuitorilor ci şi accesul către localităţile din jurul Tulcei, mai ales în perioada estivală, către Sarica, Munţii Măcinului, către traseele sportive sau turistice. Realizarea unor spaţii de parcare şi garare, pentru toate tipurile de maşini şi ambarcaţiuni, vor reduce aglomerarea şi vor aduce siguranţă atât localnicilor cât şi vizitatorilor.

Dezvoltarea conceptului de economie verde, de la industria alimentară şi de turism până la cea de inginerie a apelor şi ecologie, cu învăţământ aplicat pentru creşterea gradului de calificare profesională specifică zonei, cu atragerea de parteneri din România sau de la nivel european, pentru o valorificare mai bună a resurselor de materie primă, de la stuf şi lemn la agricultura ecologică sau industrie farmaceutică ori medicina sportivă, sunt, de asemenea, axe de dezvoltare pentru Tulcea şi pentru tulceni.

– Vă consideraţi un om norocos?

– Da, desigur. Şi cred că nu mi-am făcut norocul de ruşine.