ASOCIATIA G.A.L MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE anunta lansarea in perioada 15.09.2020 –30.10.2020 a sesiunii de depunere a proiectelor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului GAL MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE pentru masurile:

1. M8/6B – Infiintarea unui Centru Social Multifunctional in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche

 • Alocare financiara: 200.000 euro
 • Suma maxima nerambursabila: max. 200.000 euro/proiect
 • Tipul sprijinului nerambursabil: Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv; plati in avans
 • Data limita de primire a proiectelor: 30.10.2020
 • Beneficiari eligibili: Furnizori de serivicii sociale: Autoritatile publice locale; Asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate intre doua sau mai multe comune, infiintate conform legislatiei nationale in vigoare; ONG-uri din teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche; GAL-ul; Parteneriate constituite intre autoritatea publica locala si un furnizor de servicii sociale
 • Punctajul minim de selectie: 25 puncte

2. M10/6B – Pastrarea si afirmarea culturii, limbii si identitatii minoritatilor din teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche

 • Alocare financiară: 65.000 euro
 • Suma maximă nerambursabilă: 65.000 euro/proiect
 • Tipul sprijinului nerambursabil: Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; plati in avans
 • Data limită de primire a proiectelor: 30.10.2020
 • Beneficiari eligibili: Parteneriate/asocieri constituite in baza unui Acord de parteneriat, formate din cel putin o entitate juridical (ONG sau alta forma juridica definita conform legislatiei in vigoare) care reprezinta interesele unei minoritati din teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche si un partener din categoriile: organizatii neguvernamentale, autoritati publice locale, asociatii ale autoritatilor publice locale, cu sediile in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche
 • Punctajul minim de selecție: 30 puncte

Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisa in perioada 15.09.2020 – 30.10.2020. Termenul limita de depunere a proiectelor este 30.10.2020, ora 14.00.

Proiectele vor fi depuse la sediul G.A.L Muntii Macinului – Dunarea Veche din Com. Cerna, str. Scolii, nr. 2, de luni pana vineri, intre orele 10:00- 14:00.

Informatii detaliate privind accesarea si implementarea proiectelor in cadrul Masurilor sunt cuprinse in Ghidurile Solicitantului si anexele acestora, versiunea in vigoare la momentul lansarii apelurilor, publicate pe pagina de internet a G.A.L. Muntii Macinului – Dunarea Veche www.galmuntiimacinului.ro sau, in versiune tiparita, la sediul GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche din com. Cerna, str. Scolii, nr. 2.

Teritoriul eligibil GAL MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE este format din comunele Beidaud, Carcaliu, Cerna, Ciucurova, Daeni, Dorobantu, Hamcearca, Horia, Izvoarele, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Stejaru, Topolog, Turcoaia si Valea Teilor.

Datele de contact ale Asociatiei GAL MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE,
unde pot fi obtinute informatii suplimentare sunt:

Adresa: com. CERNA, Str. Scolii nr. 2, judetul Tulcea
E-mail: office@aspir-leader.ro, office@galmuntiimacinului.ro
Tel./Fax: 0374.088.605
Tel. mobil: 0746.290.266, 0742.246.828, 0742.246.827

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului – Dunarea Veche”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR 2014 – 2020, Masura 19 LEADER , Contract nr. C19402124011623818857 / 24.12.2019