Comunicat de presă

Data: 30 septembrie 2020

Lansarea proiectului
„Creșterea competitivității prin diversificarea activității în cadrul SoftTehnica S.R.L.”


SOFTTEHNICA S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea competitivității prin diversificarea activității în cadrul SoftTehnica S.R.L.”, cod MySMIS 124260, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 ITI: “Sprijinirea creării și extinderii capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.806.429,74 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.606.905,49 lei.
Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a SOFTTEHNICA S.R.L. într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională, și anume în activitatea conform CAEN 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.

Obiectivele specifice al proiectului vizează:

 1. diversificarea gamei activității economice prin dezvoltarea activității de prestări servicii de către societate și anume servicii de cazare. Acest obiectiv este realizabil prin achiziția unui hotel plutitor complet utilat, a unui Sistem energogen cu panouri fotovoltaice și activ necorporal – Sistem informatic personalizat pentru rezervări online/mobile;
 2. derularea de activități specifice priorității de investiție în vederea dezvoltării capacității întreprinderii de a-și dezvolta și menține avantajul competitiv:
  • implementarea serviciului de certificare de serviciu specific activității desfășurate în cadrul proiectului (certificarea serviciilor noi prevăzute în cadrul proiectului);
  • implementarea procesului de certificare a sistemului de management al calității ISO 9001;
  • participarea, în calitate de expozant, la un târg internațional de profil;
 3. respectarea și promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabilă și egalitate de șanse prin:
  • dotarea hotelului plutitor cu un Sistem energogen cu panouri fotovoltaice;
  • angajarea a 5 persoane din care 1 persoană din categorii defavorizate cu „vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani”;
  • includerea persoanelor de sex feminin în echipa de management și implementare a proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 47 luni (01.08.2018 – 30.06.2022).
Proiectul se implementează în Orașul Sulina, str. Dana 2, județul Tulcea, România.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la: Popescu Iulian-Vasile, administrator, tel/fax/email꞉ 0764444544 /0372890910 / iulian.popescu@soft-tehnica.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.